Aktualizacja Podręcznik Electrolux Efc 6670

Aktualizacja Podręcznika Electrolux EFC 6670 jest procesem, który umożliwia użytkownikom aktualizowanie swoich urządzeń Electrolux EFC 6670. Aktualizacja podręcznika może obejmować uaktualnienie oprogramowania, instalację dodatkowych aplikacji lub funkcji, udoskonalenie działania urządzeń i wiele innych. Aktualizacja podręcznika może zapewnić użytkownikom lepsze wykorzystanie urządzeń i usprawnić jego działanie. Aktualizacja podręcznika może również zapewnić lepszą wydajność i zaktualizować istniejące funkcje urządzenia. Aktualizacja Podręcznika Electrolux EFC 6670 może również poprawić bezpieczeństwo urządzenia, zapewniając w ten sposób lepsze zabezpieczenia przed wirusami i innymi złośliwymi oprogramowaniami.

Ostatnia aktualizacja: Aktualizacja Podręcznik Electrolux Efc 6670

Zobacz poniższy poradnik dla Electrolux EFC 9460. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Electrolux EFC 9460, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Electrolux EFC 9460. Upewnij się, że opisujesz trudności z Electrolux EFC 9460 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Electrolux EFC 9460

Marka:
Electrolux
Produkt:
Okapy
Model/nazwa:
EFC 9460
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

Powiązane produkty Electrolux EFC 9460

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ELECTROLUX EFC90462OX. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ELECTROLUX EFC90462OX będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ELECTROLUX EFC90462OX


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ELECTROLUX EFC90462OX

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály. Digestoř musí být často čištěna, jak uvnitř tak zevně (alespoň stejně často jako je prováděna údržba filtrů proti mastnotám). Po vyčištění zbavte filtr přebytečné vody tak, aby jste jej nepoškodili. Uvedené, ktorú verziu je možné používať Deti musia byť pod dohľadom, aby sa pre Váš model medzi odsávacou verziou s nehrali so zariadením. [... ] Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem. Nie należy nigdy używać okapu bez prawidłowo zamontowanych filtrów! Okap nie powinien być NIGDY używany jako płaszczyzna oparcia chyba, że taka możliwość została wyraźnie wskazana. Pomieszczenie, w którym okap jest używany łącznie z innymi urządzeniami spalającymi gaz lub inne paliwo powinno posiadać odpowiednią wentylację. Zasysane powietrze nie powinno być odprowadzane do kanału wykorzystywanego do odprowadzania spalin wytwarzanych przez urządzenia gazowe lub na inne paliwo. Surowo zabrania się przygotowywania pod okapem potraw z użyciem otwartego ognia (flambirowanie). Użycie otwartego ognia jest groźne dla filtrów i stwarza ryzyko pożaru, a zatem nie wolno tego robić pod żadnym pozorem. Podczas smażenia należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przegrzania oleju, aby nie uległ samozapaleniu. Dostępne części mogą ulec znacznemu nagrzaniu, jeżeli będą używane razem z urządzeniami przeznaczonymi do gotowania. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWAdo zastosowania środków technicznych i bezpieczeństwa dotyczących odprowadzania spalin należy ściśle przestrzegać przepisów wydanych przez kompetentne władze lokalne. Okap powinien być często czyszczony zarówno na zewnątrz jak i od wewnątrz (PRZYNAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU, z zachowaniem wskazówek dotyczących konserwacji podanych w niniejszej instrukcji). nieprzestrzeganie zasad dotyczących czyszczenia okapu oraz wymiany i czyszczenia filtrów powoduje powstanie zagrożenia pożarem. Celem uniknięcia porażenia prądem nie należy używać lub pozostawiać okapu bez prawidłowo zamontowanych żarówek. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody lub pożary spowodowane przez urządzenie a wynikające z nieprzestrzegania zaleceń podanych w niniejszej instrukcji. Nie dokręcenie śrub oraz urządzeń mocujących zgodnie z niniejszymi instrukcjami może spowodować zagrożenia natury elektrycznej. W załączonej instrukcji instalacyjnej zostało zaznaczone, którą wersję można używać dla posiadanego przez Was modelu; wersję wchłaniająca z wydalaniem zewnętrznym lub wersję filtrującą o recyrkulacji wewnętrznej. Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu wskazanemu na tabliczce umieszczonej w wewnętrznej części okapu. Jeśli okap jest wyposażony we wtyczkę, należy ją podłączyć do gniazdka zgodnego z obowiązującymi normami i umieszczonego w łatwo dostępnym miejscu, również po zakończonej instalacji. Jeśli okap nie jest wyposażony we wtyczkę (bezpośrednie podłączenie do sieci) lub wtyczka nie znajduje się w łatwo dostępnym miejscu, również po zakończonej instalacji, należy zastosować znormalizowany wyłącznik dwubiegunowy, który umożliwi całkowite odcięcie od sieci elektrycznej w warunkach nadprądowych kategorii III, zgodnie z zasadami instalacji. Przed ponownym podłączeniem obwodu okapu do zasilania i sprawdzeniem poprawności jego działania należy się zawsze upewnić, czy przewód zasilający jest prawidłowo zamontowany. ] (1*)(2*)(3**) (4**) (*) Type 20 (**) Type 15 - Type 2086Okap jest wyposażony w panel sterowania z regulacją prędkości turbiny zasysającej oraz włącznikiem oświetlenia przestrzeni roboczej pod okapem. W przypadku, gdy powietrze w pomieszczeniu kuchennym jest szczególnie zanieczyszczone, należy używać okapu ustawionego na najwyższą prędkość. Zaleca się uruchomienie okapu 5 minut przed przystąpieniem do gotowania jakichkolwiek potraw i pozostawienie go włączonym jeszcze przez ok. Należy stosować wyłącznie żarówki halogenowe o maksymalnej mocy 20 W - 12 V - G4. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ELECTROLUX EFC90462OX

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ELECTROLUX EFC90462OX.

Funkcje dla Windows 11 są stale dodawane i aktualizowane, a wszystkie (w tym główne aktualizacje) są dostarczane do urządzenia z Windows Update strony w Ustawieniach. System Windows poinformuje Cię, jeśli chcesz ponownie uruchomić urządzenie, aby ukończyć aktualizację, i możesz wybrać czas najlepiej odpowiadający Ukończeniu tej aktualizacji.

Najnowsza aktualizacja systemu Windows jest Windows 11, wersja 22H2, znana również jako aktualizacja Windows 11 2022. 

Zwróć też uwagę na następujące informacje:

  • Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, wybierz pozycję Start > Ustawienia > Windows Update , a następnie wybierz pozycję Sprawdź aktualizacje. Jeśli są dostępne aktualizacje, możesz je zainstalować.

    Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje

  • Jeśli wystąpią problemy z aktualizacją urządzenia, w tym problemy z poprzednimi dużymi aktualizacjami, zobacz typowe rozwiązania w artykule Rozwiązywanie problemów z aktualizacją systemu Windows.

    Jeśli Windows Update ostrzega Cię, że nie masz wystarczającej ilości miejsca na urządzeniu, aby zainstalować aktualizacje, zobacz Zwalnianie miejsca na aktualizacje systemu Windows.

    Jeśli występują problemy z połączeniem internetowym podczas aktualizowania urządzenia, zobacz Rozwiązywanie problemów z połączeniem Wi-Fi w systemie Windows.

Powiązane tematy

Aby dowiedzieć się więcej o uaktualnianiu do Windows 11, zobacz Uaktualnianie do Windows 11: często zadawane pytania.

Więcej informacji o Windows Update

Gdy aktualizacja Windows 10 2022 aka Windows 10, wersja 22H2 jest gotowa dla Twojego urządzenia, będzie ją można pobrać ze strony Windows Update w Ustawieniach. Wybierz najodpowiedniejszy dla siebie czas pobrania aktualizacji. Następnie konieczne będzie ponowne uruchomienie urządzenia i dokończenie instalacji. Następnie na urządzeniu będzie działać Windows 10 w wersji 22H2.

Aby sprawdzić, czy korzystasz już z aktualizacji Windows 10 2022, wybierz pozycję Wyświetl historię aktualizacji na stronie ustawień Windows Update.

Pamiętaj również, że:

Aby od razu zainstalować aktualizację, wybierz pozycję Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update , a następnie wybierz pozycję Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje. Jeśli są dostępne aktualizacje, zainstaluj je.

Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje

Jeśli wersja 22H2 nie jest automatycznie oferowana za pośrednictwem funkcji Sprawdź aktualizacje, możesz pobrać ją ręcznie za pośrednictwem Asystenta Windows Update.

Jeśli Windows Update ostrzega Cię, że nie masz wystarczającej ilości miejsca na urządzeniu, aby zainstalować aktualizację, zobacz

Jeśli nadal używasz systemu Windows 7 lub Windows 8. 1 i chcesz zmienić go na system Windows 10, możesz dowiedzieć się więcej w artykule Uaktualnianie do systemu Windows 10: często zadawane pytania. 

Powiązane tematy

Aktualizacja Podręcznik Electrolux Efc 6670

Bezpośredni link do pobrania Aktualizacja Podręcznik Electrolux Efc 6670

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Aktualizacja Podręcznik Electrolux Efc 6670