Dodatek do instrukcji serwisowej Bosch She43rl6uc

Dodatek do instrukcji serwisowej Bosch She43rl6uc zawiera wszystkie dodatkowe informacje, których nie można znaleźć w instrukcji podstawowej. Zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji, ustawień, konserwacji i naprawy urządzenia. Dodatek zawiera też dodatkowe funkcje, takie jak funkcje trybu oszczędzania energii i funkcje przypomnienia o czyszczeniu. Dodatek do instrukcji serwisowej Bosch She43rl6uc jest ważnym narzędziem do utrzymania urządzenia w dobrym stanie i zapewnienia bezpiecznego użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: Dodatek do instrukcji serwisowej Bosch She43rl6uc

(1)

POWERFLY FULL SUSPENSION 2021

DODATEK DO INSTRUKCJI SERWISOWEJ

(2)

Montaż błotnika i bagażnika tylnego

Błotnik i bagażnik tylny są montowane jako zespół.

1.

Zdejmij koło tylne.

2.

Do montażu bagażnika do błotnika użyjpod błotnikiem dwóch śrub z łbem kulistymM5x0, 8x14 mm i podkładek płaskich M5.

UWAGA Upewnij się, że śruby sązabezpieczone klejem do gwintów.

a. W przypadku ponownego wykorzystaniaśrub, przed montażem oczyść alkoholemizopropylowym i nanieś klej do gwintówLoctite 242 lub podobny środek.

DWA POŁĄCZENIA POD SPODEM BŁOTNIKA

3.

Dokręć obie śruby momentem 6 Nm.

4.

Przeprowadź złącza przewodu lampki tylnej dogóry przez wnętrze pręta bagażnika po stroniebez napędu.

UWAGA Złącza przewodu lampki znajdująsię po wewnętrznej stronie bez napędu widełekdolnych.

5.

Podłącz złącza przewodu do lampki tylnej.

6.

Zamocuj błotnik/bagażnik do dwóch otworów wgórnej części widełek górnych.

DWA POŁĄCZENIA PRZY WIDEŁKACH GÓRNYCH (WEWNĄTRZ)

TYLNE MOCOWANIA PRĘTA

7.

Zamocuj pręty błotnika/bagażnika do otworówz tyłu obu dolnych rurek tylnego trójkąta.

UWAGA Upewnij się, że śruby widełekdolnych są zabezpieczone klejem do gwintów.śrub widełek dolnych, przed montażemoczyść alkoholem izopropylowym i nanieśklej do gwintów Loctite 242 lub podobnyśrodek.

8.

Dokręć śruby widełek dolnych momentem6 Nm.

Spis treści

Montaż błotnika i bagażnika tylnego 1

Montaż tylnego minibłotnika 2

Montaż błotnika przedniego 2

Demontaż amortyzatora tylnego 3

Montaż amortyzatora tylnego 4

Montaż haka przerzutki tylnej 5

Prowadzenie przewodów 6

Demontaż starszego systemu Bosch RIB 7Montaż starszego systemu Bosch RIB 9

Demontaż nowego systemu RIB 10

Montaż nowego systemu RIB 11

Montaż/demontaż jednostki napędowej Bosch 15Ograniczenia specyfikacji akcesoriów 15

UWAGA Niniejsza instrukcja obsługizawiera informacje dotyczące unikatowych funkcjii komponentów roweru Powerfly FS 2021.

(3)

Dodatek do instrukcji serwisowej roweru Powerfly Full Suspension 2021 Dodatek do instrukcji serwisowej roweru Powerfly Full Suspension 2021

Demontaż amortyzatora tylnego

1.

Zdejmij błotnik tylny.

2.

Zdejmij koło tylne.

3.

Zdejmij śrubę zaślepki (po stronie bez napędu)i oś obrotu wahacza (po stronie napędu).

UWAGA Nie zdejmuj łożysk i elementówdystansowych w tym miejscu obrotu.

GÓRNA ŚRUBA OSI MOCOWANIA AMORTYZATORA

OŚ OBROTU WAHACZA

4.

Aby odsłonić górne mocowanie amortyzatora,przesuń widełki górne do tyłu.

5.

Zdemontuj górną śrubę osi mocowaniaamortyzatora.

6.

Zdemontuj dolną śrubę osi mocowaniaamortyzatora z mechanizmu łączącego rotacji

DOLNA ŚRUBA OSI MOCOWANIA AMORTYZATORA

MECHANIZM ŁĄCZĄCY ROTACJI

Montaż tylnego minibłotnika

2.

Aby przymocować minibłotnik do dwóchotworów w górnej części widełek górnych,użyj dwóch śrub M5x0, 8x14 mm i podkładekpłaskich.

3.

Dokręć śruby momentem 6 Nm.

DWIE ŚRUBY I PODKŁADKI

MINIBŁOTNIK

Montaż błotnika przedniego

UWAGA Model 27, 5 cali ma inny błotnikprzedni niż 29er.

1.

Za pomocą śruby M5 i podkładki przymocujpręt błotnika przedniego w kształcie litery U dobłotnika.

DOLNY ŁUK WIDELCAPRĘT BŁOTNIKA

PRĘT DO WIDELCA PRZEDNIEGO

2.

Dokręć śrubę momentem 2, 5 Nm.

3.

Za pomocą śruby M6 przymocuj zespół błotnikai pręta do dolnego łuku widelca.

UWAGA Upewnij się, że śruba dolnegołuku widelca jest zabezpieczona klejem dogwintów.śruby łuku widelca, przed montażem

4.

Dokręć śrubę momentem 9 Nm.

5.

Aby przymocować pręty do widelca przedniego,użyj dwóch śrub M5.

UWAGA Upewnij się, że śruby pręta sąśrub pręta, przed montażem oczyśćalkoholem izopropylowym i nanieś klej dogwintów Loctite 242 lub podobny środek.

6.

Dokręć śruby pręta momentem 6 Nm.

(4)

Montaż haka przerzutki tylnej

UWAGA: Nie używać smaru między hakiem a ramą roweru.

UWAGA: Nie używać smaru na gwintach śrub UDH.

1.

Wsuń hak do wewnątrz dolnej rurki tylnegotrójkąta po stronie napędu (2-częściowe ramięzamachowe) i zamocuj go za pomocą śrubyhaka (gwint lewy).

HAK PRZERZUTKI

TYLNEJ HAK

ŚRUBA

2.

Upewnij się, że hak jest w odpowiedniejpozycji, jak przedstawiono na ilustracji.

3.

Dokręć śrubę haka momentem 25 Nm(gwint lewy).

Montaż amortyzatora tylnego

1.

Zamontuj dolną śrubę osi mocowaniaamortyzatora w mechanizmie łączącym rotacjiMECHANIZM

2.

Dokręć śrubę momentem 10 Nm.

3.

Zamontuj górną śrubę osi mocowania

4.

Dokręć śrubę momentem 10 Nm.

5.

Aby wyrównać oś obrotu wahacza z otworemmontażowym widełek górnych, przesuń widełkigórne do przodu.

6.

Nasmaruj otwór łożyska po stronie napędu.

7.

Wprowadź oś obrotu wahacza (po stronienapędu).

UWAGA Upewnij się, że wewnątrzznajduje się element dystansowy, a na zewnątrzłożysko w otworze widełek górnych.

8.

Nasmaruj otwór łożyska po stronie beznapędu.

9.

Po zamontowaniu elementu dystansowego,łożyska i osi obrotu wahacza od strony napędu,wkręć śrubę zaślepki po stronie bez napędu.

10.

Dokręć oś obrotu wahacza momentem 17 Nm.

11.

Patrz strona 1, aby ponownie zamontowaćbłotnik i bagażnik tylny, lub strona 2, abyponownie zamontować tylny minibłotnik.

(5)

Dodatek do instrukcji serwisowej roweru Powerfly Full Suspension 2021 Dodatek do instrukcji serwisowej roweru Powerfly Full Suspension 2021

Prowadzenie przewodów

Przewód Kolor

Manetka Czerwony

Sztyca regulowana Czarny

Sterownik Zielony

Hamulec tylny NiebieskiŁadowanie akumulatora Szary

Lampka tylna Różowy

Czujnik prędkości Żółty

Port ładowania Pomarańczowy

UWAGA Przewód lampki tylnej przechodziprzez stronę bez napędu widełek dolnych, anastępnie w górę, przez pręt bagażnika do lampki.

PANCERZ PRZEWODU HAMULCA TYLNEGO

SZTYCA REGULOWANA

STEROWNIK

ŁADOWANIE AKUMULATORA

PRZERZUTKA TYLNALAMPKA

TYLNA

Demontaż starszego systemu Bosch RIB

UWAGA Możliwy bez demontażu układunapędowego z ramy roweru.

UWAGA Do montażu zachowaj wszystkieelementy złączne, zderzaki i zespół blokady.

Lista części

1. Dolny uchwyt dokujący

2. Dwie nakrętki zabezpieczające z wkładkąnylonową (M5) z górnego i dolnego uchwytudokującego

3. Cztery śruby zabezpieczające T254. Płytka łącząca PowerTube

5. Dwie śruby z łbem kulistym z gniazdem(M5x0, 8x16 mm) z górnego i dolnego uchwytu

6. Dwie śruby z łbem stożkowym (M4x0, 7x8 mm)7. Dwa zderzaki

8. Osłona blokady9. Dwie podkładki10. Zespół blokady11. Górny uchwyt dokujący

(6)

Montaż starszego systemu Bosch RIB

1.

Upewnij się, że przewody biegnące wzdłużdolnej i/lub górnej części rury dolnej sąmocno zamocowane w miejscu i odpowiedniopoprowadzone wg demontażu.

2.

Do montażu dolnego uchwytu dokującego (1)użyj dwóch śrub zabezpieczających T25 (3) inakrętek zabezpieczających (2).

3.

Ostrożnie podłącz wtyk akumulatora w płytcełączącej (4) do złącza akumulatora w jednostcenapędowej.

4.

Do montażu płytki łączącej (4) użyj dwóch śrubz łbem kulistym (5).

5.

Do montażu górnego uchwytu dokującego (11)dwóch nakrętek zabezpieczających (2).

6.

Do montażu zespołu blokady (10) użyj dwóchśrub z łbem kulistym (5) i podkładek (9).

7.

Do montażu osłony blokady (8) do górnegouchwytu dokującego ramy użyj dwóch śrub (6) idwóch zderzaków (7).

8.

Wprowadź kluczyk do blokady akumulatora.

9.

Zamontuj akumulator RIB w rurze dolnej.

10.

Aby przetestować połączenie, przy włączonymsystemie spróbuj przesunąć akumulator wkierunku główki ramy.

11.

Zaktualizuj oprogramowanie zgodnie zprocesem producenta.

12.

Przeprowadź procedurę montażu i wyjęciaakumulatora w standardowym trybie pracy.

1.

Wyjmij akumulator RIB z rury dolnej.

2.

Zwróć uwagę na prowadzenie przewodów.

Sposób prowadzenia przewodów jest taki sam,jak w przypadku montażu.

3.

Wyjmij kluczyk z blokady akumulatora.

4.

Wykręć dwie śruby (6), dwa zderzaki (7)i osłonę blokady (8) z górnego uchwytudokującego.

5.

Wykręć dwie śruby z łbem kulistym (5),podkładki (9) i zespół blokady (10).

6.

Wykręć dwie śruby zabezpieczające T25 (3)i dwie nakrętki zabezpieczające (2), i zdejmijblokadę górnego uchwytu dokującego (11).

7.

Odłóż śruby (5), (6), zderzaki (7) i nakrętkizabezpieczające (2) na bok do ponownegoużycia.

8.

Odłóż zespół blokady (10) na bok doponownego montażu.

9.

Wykręć dwie śruby z łbem kulistym (5) zdolnego uchwytu dokującego.

10.

Ostrożnie wyjmij płytkę łączącą (4) i znajdźpunkt połączenia wtyku akumulatora.

11.

Odłącz punkt połączenia od wtykuakumulatora.

12.

Wykręć dwie śruby zabezpieczające T25 (3) inakrętki zabezpieczające (2), i zdejmij dolnyuchwyt dokujący (1). Całkowicie zdemontujdolny podzespół dokujący z roweru.

13.

W przypadku montażu nowego systemuRIB, zdemontuj obecny wtyk przyłączeniowyakumulatora z dolnej płytki łączącej (4).

UWAGA W celu ułatwienia demontażumoże być konieczne użycie noża do odcięcianiektórych lub wszystkich plastikowych haczyków,jak pokazano na rysunku. Plastikowa płytkałącząca nie zostanie ponownie użyta z nowymsystemem RIB.

(7)

Dodatek do instrukcji serwisowej roweru Powerfly Full Suspension 2021 Dodatek do instrukcji serwisowej roweru Powerfly Full Suspension 2021

Demontaż nowego systemu RIB

4.

Zdemontuj dwie śruby (6) i dwa zderzaki (7)oraz górną plastikową osłonę blokady (F).

5.

Zdejmij tłok (11) i zespół blokady (10).

6.

Wykręć dwie śruby z łbem kulistym (5) ipodkładki (H) z górnego metalowego uchwytudokującego (C).

7.

Zdemontuj dwie śruby z łbem kulistym (5) orazdolną pokrywę montażową wtyku akumulatora(E) z wtykiem akumulatora.

8.

Przeprowadź połączenie wtykowe akumulatoraprzez dolny metalowy uchwyt dokujący (B) izdejmij połączenie wtykowe.

9.

Wykręć cztery śruby zabezpieczające T25 (G)i nakrętki zabezpieczające (2), aby usunąćpłytkę wyrównującą (1) z górnym (C) i dolnym(B) uchwytem dokującym jako podzespołem.

10.

Wykręć dwie śruby z łbem kulistym (D) i górny(C) oraz dolny (B) uchwyt dokujący z płytkiwyrównującej (A).

Montaż nowego systemu RIB

1.

Zamontuj obecny wtyk przyłączeniowyakumulatora w nowej dolnej pokrywiemontażowej wtyku akumulatora (E).

UWAGA Upewnij się, że przewodybiegnące wzdłuż dolnej i/lub górnej części rurydolnej są mocno zamocowane w miejscu.

WTYK PRZYŁĄCZENIOWY

POKRYWA MONTAŻOWA (E)

2.

Za pomocą jednej śruby z łbem kulistym(D) z każdej strony zmontuj wstępnie płytkęwyrównującą (A) z dolnym metalowymuchwytem dokującym (B) i górnym metalowymuchwytem dokującym (C).Opis

UWAGA: Części oznaczone literami dotyczą nowego systemu RIB. Części ponumerowane są ponownieużywane ze starego systemu RIB.

Numer produktu

A. Płytka wyrównująca

Długość płytki odpowiada długości otworu naakumulator w rurze dolnej.

PN W5252100 (500 Wh)

PN W5252805 (625 Wh)B. Dolny metalowy uchwyt dokujący

Zestaw PN 5256255C. Górny metalowy uchwyt dokujący

D. Dwie śruby z łbem kulistym 6 mm (z klejem dogwintów)

Zestaw PN 52572572. Dwie nakrętki zabezpieczające z wkładką

nylonową (M5)(M5x0, 8x16 mm)G. Cztery śruby zabezpieczające 16 mm T25

(bez kleju do gwintów)H. Dwie podkładki 10 mm

E. Dolna pokrywa montażowa wtyku akumulatora

Zestaw PN 5256256F. Górna plastikowa osłona blokady

7. Dwa zderzaki

10. Zespół blokady Nr kat. W591941

11. Tłok PN 564539

WTYK PRZYŁĄCZENIOWY

(8)

8.

W uchwycie dolnym przeprowadź połączeniewtykowe akumulatora przez nowy dolnymetalowy uchwyt dokujący (B).

UWAGA Jeśli zdecydowano siępozostawić wtyk akumulatora podłączony dosystemu po wyjęciu oryginalnego uchwytuplastikowego (nr 4 w opisie demontażu), przejdźdo kroku nr 10.

9.

Ponownie użyj dwóch śrub z łbem kulistym (5),aby zamontować dolną pokrywę montażowąwtyku akumulatora (E) na wtyku akumulatora (zkroku 1 opisu montażu).

Nie należy w tym momencie całkowiciedokręcać śrub.

10.

Użyj dwóch nowych podkładek (H) i ponownieużyj śrub z łbem kulistym (nr 5 w opisiedemontażu), aby zamontować zespół blokady(10) do górnego metalowego uchwytu

11.

Śruby należy dokręcać tak długo, aż podkładki(H) lekko zetkną się z wkładem blokady, awkład blokady można jeszcze dosunąć dometalowego uchwytu dokującego (C) w celuregulacji.

12.

Ponownie użyj dwóch śrub (6) i dwóchzderzaków (7), aby zamontować górnąplastikową osłonę blokady (F). Dokręć śrubymomentem 2 Nm.

13.

Wciśnij górną plastikową pokrywę blokady (F)w kierunku główki ramy, aż mały plastikowywypust dotknie krawędzi wycięcia ramy. Niewywieraj nadmiernego nacisku.

14.

Sprawdź, czy blokada jest wyśrodkowana (wmiarę możliwości) w otworze ramy roweru.

BLOKADA JEST WYŚRODKOWANA W RAMIE

ZESPÓŁ BLOKADY

RAMA ROWEROWA

15.

Po wyśrodkowaniu blokady dokręć dwieśruby zabezpieczające (G) w ramie roweru dopojawienia się oporu, ale nie do końca.

3.

Dokręć dwie śruby (D) momentem 3 Nm.

UWAGA Aby uniknąć możliwości

uszkodzenia śruby, upewnij się, że klucz imbusowynie jest zużyty.

UCHWYT DOLNY UCHWYT GÓRNY

UWAGA Upewnijsię, że skos na dolnymmetalowym uchwyciedokującym (B) jestskierowany w kierunkuzagięcia na płytcewyrównującej, jakpokazano na rysunku.

UWAGA Ten

metalowy uchwyt dokujący posiada z bokuwygrawerowany laserowo napis „DRIVE SIDE”

(strona napędu) w celu prawidłowego montażu.

GOTOWY PODZESPÓŁUCHWYT DOLNY

UCHWYT GÓRNY

4.

Umieść podzespół w rurze dolnej.

UWAGA Na spodniej stronie płytkiwyrównującej znajduje się strzałka kierunkowawskazująca, który koniec jest skierowany w stronęgłówki ramy.

5.

Nasmaruj łby czterech nowych śrubzabezpieczających 16 mm T25 (G).

6.

Do zamocowania podzespołu użyj czterechśrub zabezpieczających T25 (G) i nakrętekzabezpieczających (nr 2 w opisie demontażu).biegnące wzdłuż podstawy rury dolnej nie zostanązgniecione ani ściśnięte. Sposób prowadzeniaprzewodów powinien być zgodny z oryginalnymsposobem prowadzenia przewodów przed tąmodyfikacją.

7.

Nałóż klej do gwintów 242 lub podobny środekdo otworów gwintowanych w mocowaniachuchwytów dokujących. Wytrzyj nadmiar kleju dogwintów, aby zminimalizować ryzyko kontaktu znylonową pokrywą montażową (E).

SKOS WYRÓWNANY Z KĄTEM

(9)

Dodatek do instrukcji serwisowej roweru Powerfly Full Suspension 2021 Dodatek do instrukcji serwisowej roweru Powerfly Full Suspension 2021

Montaż/demontaż jednostki napędowej Bosch

Zapoznaj się z instrukcjami montażu i demontażudanej jednostki napędowej Bosch.

Ograniczenia specyfikacji akcesoriów

Linia łańcucha: 52

Maksymalna zębatka: 46t

Minimalna zębatka: 34t

Maksymalny rozmiar opony z błotnikiempełnym lub mini: 2, 4

Maksymalny rozmiar opony bez błotnika:

2, 6

16.

Upewnij się, że środek płytki wyrównującejnie jest wygięty w górę ani w dół, a następniedokręć dwie śruby z łbem kulistym (5) do

17.

Przesuń dolny uchwyt dokujący w kierunkustrony napędu do końca i dokręć dwie śrubyzabezpieczające T25 (G) momentem 5 Nm.

18.

Przesuń górny uchwyt dokujący w kierunku

19.

Zamontuj akumulator RIB i sprawdź, czy możnago prawidłowo umieścić na miejscu i wyjąć nazewnątrz.

Dzięki wyregulowaniu uchwytów dokujących doich maksymalnej regulacji po stronie napęduszczelina pomiędzy akumulatorem a ramąmoże być większa niż pożądana.

20.

Odkręć dwie śruby z łbem kulistym (5) nakażdym uchwycie dokującym i wyregulujpozycję uchwytów dokujących od stronynapędu/od strony bez napędu do uzyskania2–3 mm szczeliny do ramy. Następnie dokręćdwie górne i dwie dolne śruby z łbem kulistym(5) momentem 5 Nm.

21.

Zauważ, że szczeliny w górnej i dolnejczęści akumulatora nie są symetryczne.

Nie stwarza to problemu z punktu widzeniafunkcjonalności. Można jednak, z zachowaniemostrożności, użyć śrub zabezpieczających T25(G), aby umieścić zespół dokujący jeszczeniżej w kierunku silnika. Zaleca się jednakzachowanie najlepszego wyglądu przy górnejkrawędzi akumulatora, a nie przy dolnej.

22.

Po zakończeniu regulacji wyjmij akumulator isprawdź płytkę wyrównującą.

WAŻNE: Upewnij się, że płytka wyrównująca jest prosta i nie jest wygięta w górę ani w dół.

PO DOKRĘCENIU WSZYSTKICH ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH PŁYTKA POWINNA BYĆ PROSTA I

PŁASKA.

23.

Ponownie zamontuj akumulator.

24.

Aby przetestować połączenie, przy włączonym

25.

Zaktualizuj oprogramowanie zgodnie z

26.

Przeprowadź procedurę montażu i wyjęcia

(10)

Poniżej znajdziesz oryginalne i zamienne części do blenderów marki Bosch. Skorzystaj z filtrów, które znajdują się po lewej stronie by szybciej odnależć odpowiednią część. Możesz także wpisać w wyszukiwarkę model sprzętu do którego szukasz części spisując go z tabliczki znamionowej. Każdy Twój sprzęt posiada tabliczkę znamionową, która w zależności od urządzenia znajduje się wewnątrz lub na obudowie zewnętrznej sprzętu. Jeśli nie wiesz jak nazywa się poszukiwana przez Ciebie część - sprawdź nasze karty złożeniowe. Na naszym kanale YouTube znajdziesz filmiki instruktażowe pokazujące jak w łatwy sposób można wymieniać części w sprzętach AGD. Dodatkowo posiadamy szeroki wybór środków pielęgnacyjnych i akcesoriów do sprzętów AGD.

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Dodatek do instrukcji serwisowej Bosch She43rl6uc

Bezpośredni link do pobrania Dodatek do instrukcji serwisowej Bosch She43rl6uc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dodatek do instrukcji serwisowej Bosch She43rl6uc