Instrukcja konserwacji użytkownika Beko D 631 A

Instrukcja konserwacji użytkownika Beko D 631 A zaleca regularne czyszczenie urządzenia, aby zapewnić jego optymalne działanie. Aby to zrobić, należy wyczyścić wszystkie elementy, w tym obudowę, wszystkie wyświetlacze i klawiaturę oraz klawiaturę dotykową. Należy używać miękkiej, wilgotnej szmatki, aby uniknąć uszkodzenia elementów. Należy również upewnić się, że wszystkie porty i gniazda są wyczyszczone, aby uniknąć nagromadzenia się kurzu i brudu. Po wyczyszczeniu należy sprawdzić, czy wszystkie elementy są sprawne i czy urządzenie działa zgodnie z zaleceniami.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konserwacji użytkownika Beko D 631 A

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO DFN 71045. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO DFN 71045 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO DFN 71045


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO DFN 71045

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] ZMYWARKA DO NACZYProsimy najpierw przeczyta niniejsz instrukcj obslugi!Drodzy Klienci, Mamy nadziej, e urzdzenie to, wyprodukowane w najnowoczeniejszych zakladach i poddane procedurze cislej kontroli jakoci, sluy Wam bdzie jak najlepiej. Prosimy zatem przed jego uruchomieniem uwanie przeczyta cal instrukcj obslugi i zachowa j do wykorzystania w przyszloci. Jeli kiedy przekaecie to urzdzenie komu innemu, wraz z nim oddajcie take t instrukcj.Instrukcja obslugi pomoe szybciej i bezpieczniej korzysta z tego produktu.· Przeczytajcie t instrukcj obslugi przed zainstalowaniem i uruchomieniem produktu. · Zachowajcie t instrukcj pod rk do wykorzystania w przyszloci. [... ] Jeli mieszkasz w strefie, w której energia elektryczna jest w nocy tasza, moesz zmywa naczynia uywajc funkcji Silent (ciche zmywanie). Funkcje pomocnicze nadaj si nie do wszystkich programów zmywajcych. W razie uywania detergentu uniwersalnego lepsz wydajno suszenia uzyskuje si wybrawszy funkcj detergentu w tabletkach. Szybki Skraca czas wybranego cyklu zmywania i zmniejsza zuycie wody uruchamiajc zmywanie pod wyszym cinieniem. Cichy Zapewnia zmywanie delikatne i ciche uruchamiajc zmywanie pod niszym cinieniem.Extra suszenie Zapewnia wysok wydajno suszenia. Tablet Detergent Funkcja ta zapewnia lepsze suszenie przy uyciu detergentów uniwersalnych, np. 3w1, 4w1, 5w1, wszystko w jednym, itp., zalenie od twardoci wody zasilajcej.27 PLProgram Auto 40°C-65°C Zmywanie wstepne Blink 20' Mini 30' 35°C Delikatny 40°C Eco 50°C A Express 58' Intensywny 65°C Hygiene+ 70°C Mix WashZastosowanie funkcji Szybki + + + Cichy + + +Extra suszenie + + + + + + + +Tablet Detergent + + + + + +«-» wskazuje, e danej funkcji nie mona wybra, «+» za wskazuje, e dan funkcj mona wybra razem z wlaciwym programem. Wybierz funkcj pomocnicz, któr chcesz doda do danego programu naciskajc klawisze wyboru > lub < i nacinij klawisz potwierdzania. Ponownie nacinij klawisz funkcji, aby powróci do menu glównego (ekran wyboru programów) bez dodawania funkcji pomocniczych do programu zmywania. Funkcji szybkiego i cichego zmywania nie mona wybra równoczenie. Jeli wybierze si jedn z tych funkcji, gdy wczeniej wybrana zostala druga z nich, urzdzenie wywietli komunikat ostrzegawczy,, Nie mona wl. Jeli ten sam przycisk funkcji naciniesz dwukrotnie, zauwaysz, e wskanik zapali si za pierwszym naciniciem i zganie wraz ze skasowaniem tego wyboru za drugim naciniciem. W przeciwiestwie do innych funkcji, funkcja detergentu w tabletkach pozostanie wybrana, pomimo jej skasowania ponownym naciniciem wlaciwego przycisku po jej wybraniu. Tylko w przypadku wybrania programów zmywania wstpnego i blyskawicznego, w których funkcja ta nie dziala, zobaczysz e jej wskanik ganie. Gdy zmieniasz program, gdy uprzednio wybrana zostala jedna lub wicej takich funkcji innych ni detergent w tabletkach, zobaczysz e zganie wlaciwy wskanik funkcji na wywietlaczu, a wybór zostanie28 PLskasowany. Do nowo wybranych programów naley od nowa dodawa odpowiednie funkcje.Nastawianie czasu zmywaniaOpónienie uruchamiania Uruchomienie wybranego programu mona opóni o czas do 18 godzin. Opónionego uruchamiania nie mona nastawi po uruchomieniu programu. Nacinij klawisz opónienia uruchamiania, aby otworzy menu opónienia uruchamiania. W wierszu informacji na ekranie wywietli si,, 0:00", a Klepsydra zacznie miga. Naciskaj klawisz wyboru > lub <, aby nastawi dane opónienie uruchomienia. klawisz > zwiksza opónienie o 30 minut, a klawisz < - zmniejsza je o 30 minut. Nacinij klawisz Start/Zatrzymaj/ Kasuj, aby uruchomi odmierzanie czasu opónienia. ] >>> Jeliuywasz detergentu w proszku, nie przechowuj go w miejscach wilgotnych. Ze wzgldu na latwo przechowywania zalecamy uywanie detergentu w tabletkach. Wirniki naley regularnie czyci, zgodnie z rozdzialem,, Konserwacja i czyszczenie".·Zatkane otwory wirnika. >>> Otwory dolnego i górnego wirnika mog by zatkane42 PLZdobienia i ornamenty s usuwane ze sprztu kuchennegoC Szklo zdobione i zdobiona porcelana z polyskiem nie nadaj si do zmywaniaRysy na naczyniachw zmywarce. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO DFN 71045

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO DFN 71045.

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Instrukcja konserwacji użytkownika Beko D 631 A

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konserwacji użytkownika Beko D 631 A

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja konserwacji użytkownika Beko D 631 A