Instrukcja obsługi - podręcznik Ge Ghda696p03ss

Instrukcja obsługi Ge GHDA696P03SS to podręcznik, który zawiera informacje na temat bezpiecznego i poprawnego użytkowania urządzenia. Podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat funkcjonowania urządzenia, jak również wskazówki i porady dotyczące użytkowania. Instrukcja zawiera również informacje na temat czyszczenia i konserwacji urządzenia, a także wskazówki, jak uniknąć uszkodzenia urządzenia. Podręcznik zawiera również informacje na temat bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas korzystania z urządzenia. Jest to ważne, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom i zapobiec uszkodzeniom urządzenia. Instrukcja obsługi Ge GHDA696P03SS zawiera również informacje na temat gwarancji i zasad zwrotu produktu. Oprócz tego zawiera również informacje o kontakcie z dostawcą usług i procedurę reklamacji.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi - podręcznik Ge Ghda696p03ss

Scheduled Site Maintenance
Feb 18, 2023 14:00 UTC ~ Feb 19, 2023 6:00 UTC

Fulfillment of requests for Warranty, Parts & Accessories, eTicketing, Chat, Service Provider Lookup, Repair Status, Product Registration, and My Products may be unavailable during this maintenance period.
If you need immediate technical support during this scheduled maintenance you may call your local Customer Engagement Center.
We apologize for any inconveniences this may cause.

Dear Lenovo India Customer,
Due to the rise in COVID-19 cases across the country, different locations have announced varying levels of restrictions. While we shall try our best to deliver service to our usual high standards, these restrictions, along with the necessary safety protocols, could impact our ability to complete your repair.
Additionally, if you are planning to visit a local service centre, we strongly recommend you contact them first and confirm their availability.

PÉRIODE D’ENTRETIEN15 mai 03h00 UTC au 16 mai, 11h00 UTCL’utilisation des fonctions suivantes pourrait être affectée pendant cette période: l’accès à l’information sur la garantie de votre appareil, la recherche de pièces et d’accessoires, la soumission de demande de service, le clavardage, la recherche de centre de service, l’état d’une réparation en cours, le téléchargement de logiciels et systèmes d’exploitation, certaines options de communications, l’enregistrement de produits et l’accès à votre liste de produits dans votre profil Lenovo.

Pour de l’assistance technique immédiate, prière de nous joindre par téléphone.
Nous sommes désolés de tout inconvénient que cette période d’entretien pourrait vous causer.

예정된 웹 사이트 유지 보수
기간: 2020/07/11 08:00 AM ~ 2020/07/13 4:00 AM보증, 부품, 액세서리 주문, 전자 티켓, 서비스 조회 (상업), 수리 상태, 제품 등록, 이 유지 보수 기간 동안 내 제품을 사용하지 못할 수 있습니다.불편을 드려 죄송합니다.

官網維護通知
維護時間自2020年7月11日早上7點到2020年7月13日早上3點官網維護期間,產品序號及保固查詢功能將暫停使用
受影響範圍包含:保固資訊查詢,下載應用程式,系統還原服務以及聯繫方式查詢
如果您需要技術支援服務,請於正常服務時間使用Lenovo Line Chat服務 (官方帳號請搜尋:Lenovo 台灣客服或搜尋ID:@lenovo_service_tw) 取得線上即時支援服務
官網維護期間照成您的不便,敬請見諒

MANUTENÇÃO PROGRAMADA DO SITEDO DIA 18/2/23 ÀS 11AM ATÉ O DIA 19/2/23 ÀS 3AM.
O atendimento para solicitações de garantia, peças e acessórios, eTicketing, chat, status de reparo, registro de produto e afins pode não estar disponível durante este período de manutenção.Se você precisar de suporte técnico imediato durante essa manutenção programada, acesse nosso canal no You Tube: Lenovo Suporte.Pedimos desculpas pela inconveniência.

MANTENIMIENTO PROGRAMADO18 de Febrero a las 14:00 (UTC) ~ 19 de Febrero 6:00 (UTC)

El cumplimiento de las solicitudes de garantía, piezas y accesorios, emisión de tickets electrónicos, chat, búsqueda de proveedores de servicios, estado de reparación, registro de productos y Mis productos puede no estar disponible durante este período de mantenimiento.
Si necesitas soporte técnico inmediato durante este mantenimiento programado, puedes llamar a nuestro Contact Center.
Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar

MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL SITOOtt 16, 2021 16:00 UTC ~ Ott 17, 2021 12:00 UTC
Le funzioni di Garanzia, Ricambi & Accessori, eTicketing, Chat, Stato di Riparazione, Registrazione del Prodotto e accessi ai Miei Prodotti potrebbero non essere disponibili durante questo periodo di manutenzione.
Se hai bisogno di supporto tecnico immediato durante questa manutenzione programmata, puoi chiamare il Centro di Assistenza locale.
Ci scusiamo per eventuali disagi.

(Standard) GEPLANTE STANDORTWARTUNG16. Okt 2021 14:00 UTC ~ 17. Okt 2021 10:00 UTC
Die Erfüllung von Anfragen bezüglich Garantie, Teile und Zubehör, eTicketing, Chat, Dienstleistersuche, Reparaturstatus, Produktregistrierung und Meine Produkte wird während dieses Wartungszeitraums möglicherweise nicht verfügbar sein.
Wenn Sie während dieser geplanten Wartung sofortigen technischen Support benötigen, können Sie Ihr lokales Kundenkontaktcenter anrufen.
Wir entschuldigen uns für eventuelle Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen können.

RbGM1KspYVI4X1

ILUSTRACJA: Instrukcja_intro

Clement127, licencja: CC BY-NC-ND 2. 0

W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z tekstami użytkowymi. Jednym z nich jest instrukcja, która spokrewniona jest z takimi gatunkami, jak wskazówka, zalecenie, polecenie. Wszystkie te formy mają w bardzo prosty i jednoznaczny sposób opisać zasady postępowania i działania w konkretnych sytuacjach. Nie zawsze instrukcje są łatwe w odbiorze – są jednak bardzo przydatne, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy coś sprawnie wykonać lub załatwić.

j0000007VBB1v50_0000000C

Instrukcja to gatunek, w którym najważniejszy jest odbiorca. To także tekst użytkowy. Trzeba w nim w prostych słowach komunikować, kto i jak ma postępować, jak należy coś właściwie używać. Bardzo ważna w instrukcji jest zwięzła, ale przemyślana kompozycja. Jak więc pisać instrukcję?

1) Po pierwsze, wyróżniamy dwie odmiany:

  • instrukcja obsługi, użytkowania, np. jakiegoś przedmiotu, urządzenia;

  • instrukcja działania, czynności, np. szybkiego, doraźnego postępowania w sprawach zagrażających naszemu bezpieczeństwu („instrukcja przeciwpożarowa”), a także dłuższego działania, złożonego nawet z wieloetapowych czynności („instrukcja wypełniania dokumentu”).

2) Po drugie, ważne jest, by treść instrukcji była ułożona chronologicznie (czyli każda opisana czynność powinna poprzedzać następną). Trzeba przede wszystkim przewidzieć, jak będzie odczytywał instrukcję odbiorca i co zrobi (to warunek, który musi być spełniony nawet przy redagowaniu takich gatunków spokrewnionych z instrukcją, jak „przepis kulinarny”).

Jakich form używać?

  • Czasowników w 2. osobie trybu rozkazującego („przygotuj”, „przejdź”, „zamień”, „użyj”).

  • Zwrotów komunikujących, że coś jest ‘dozwolone – zakazane’ („uważaj”, „pamiętaj”, „nie rób czegoś”) – są one ważne w opisie urządzeń, np. elektronicznych. Ostrzegają przed niebezpieczeństwem.

  • Zwrotów, które mówią o kolejnych etapach czynności (np. „najpierw”, „następnie”, „potem”, „teraz”, „zaraz po tym”) – warto je skojarzyć ze stylistyką przepisu kulinarnego.

Przed napisaniem instrukcji należy przemyśleć jej etapy – powinny być one graficznie wyróżnione. Coraz częściej pojawiają się instrukcje, w których słowom towarzyszą obrazki, np. instrukcje sprawnej ewakuacji w środkach transportu. Każdy, kto kiedykolwiek leciał samolotem, mógł (i musiał! ) przed startem wysłuchać takiej instrukcji.

Poniższa tabela przedstawia ogólny wzór instrukcji.

INSTRUKCJA

PRZED UŻYCIEM

OPIS

PRZYGOTOWANIE

OBSŁUGA

Krok 1
Krok 2
Krok 3

KONSERWACJA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

j0000007VBB1v50_0000001R
Ra5ku3Pus6OIp1

ILUSTRACJA: Biblioteka

www. com, fotografia barwna, domena publiczna

Instrukcje spotykane są również w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Przykładem jest poniższa instrukcja, opisująca, jak zamawiać i wypożyczyć książki w bibliotece, której zbiory są skatalogowane w systemie komputerowym.

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA I WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

Nagłówek

I. KONTO CZYTELNIKA

Nagłówek do części I

I. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wyłącznie czytelnicy, którzy mają konto elektroniczne i kartę czytelnika.
II. Aby uzyskać kartę czytelnika i aktywne konto, wypełnij formularz i przekaż go bibliotekarzowi.
III. Bibliotekarz sprawdzi Twoje dane, a następnie założy Ci konto czytelnika i wyda ważną kartę.

Szczegółowe zasady postępowania – wyliczenie

II. WYSZUKIWANIE I ZAMAWIANIE KSIĄŻEK W KATALOGU

Nagłówek do części II

I. Aby znaleźć odpowiednią książkę lub odpowiednie czasopismo, skorzystaj z katalogu bibliotecznego.
II. Musisz się do niego zalogować:
- Wpisz numer karty („login”) i hasło, które przekazuje Ci pracownik biblioteki.
- Kliknij ikonkę DALEJ.
III. Następnie wpisz do wyszukiwarki właściwe informacje o książce:
- Podaj słowa kluczowe („autor, tytuł, typ publikacji”).
- Naciśnij ikonkę OK.
IV. Gdy wyświetli się właściwy tytuł oraz numer biblioteczny (sygnatura), wybierz polecenie ZAMAWIAM.
V. Jeśli publikacja jest niedostępna, otrzymasz komunikat WYPOŻYCZONE.
VI. Jeśli publikacja jest dostępna, po półgodzinie możesz ją odebrać ze stolika z zamawianymi książkami.

Szczegółowe zasady do części II
Wyliczenia główne i podpunkty

III. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Nagłówek do części III

I. Możesz wypożyczyć nie więcej niż 4 książki na 3 tygodnie. Możesz wypożyczyć książki tylko wtedy, gdy oddasz wcześniej wypożyczone. Czytelnicy wybierają książki i zgłaszają je bibliotekarzowi. Bibliotekarz wprowadza dane do komputera. Następnie można książkę wypożyczyć.

Szczegółowe zasady do części III

IV. DODATKOWE WSKAZÓWKI

I. Biblioteka nie wypożycza: czasopism, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych. Można z nich korzystać jedynie w czytelni. Książki należy oddać w terminie. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy, którzy w terminie oddali wcześniej wypożyczone wydawnictwa.

Nagłówek do części IV – dodatkowe UWAGI, OSTRZEŻENIA, ZASADY itp.

j0000007VBB1v50_00000031

Ćwiczenie 1

Wybierzcie jedną osobę, która będzie robiła figurki przestrzenne z papieru (np. modele samolotu, statku lub czapki malarskiej). Obserwując jej czynności, wpiszcie je do tabeli z zeszycie lub na planszy. Na koniec w grupie zredagujcie instrukcję. Przedstawcie ją innej grupie. Jeśli instrukcja została dobrze przygotowana, reprezentanci drugiej grupy na pewno nie będą mieli trudności w zrobieniu tej samej figurki.

uzupełnij treść

Ćwiczenie 2

Skorzystaj z poniższego szablonu gatunkowego i przygotuj własną instrukcję. Może to być np. instrukcja zatytułowana: Jak opowiedzieć śmieszny dowcip?

uzupełnij treść

Co to będzie?

Opis zadania

Dla kogo?

Obraz odbiorcy

Co trzeba przygotować?

Wyliczenie potrzebnych rzeczy

Jak to zrobić?

Wyliczenie kolejnych czynności/etapów postępowania

Na co uważać?

Ostrzeżenia

Ćwiczenie 3

W instrukcjach ważny jest precyzyjny opis. Istotne jest również, aby język, którym jest napisana był czytelny i zrozumiały. Spróbuj więc przeredagować poniższe instrukcje według podanego wzoru. Zamień formy na prostsze – typowe dla instrukcji.

Wzór: Przed przejściem przez ulicę należy zwrócić uwagę, czy z prawej lub z lewej strony nie nadjeżdża samochód. → Zanim przejdziesz przez ulicę…

1) Można przejść przez ulicę wyłącznie wtedy, gdy zapali się zielone światło. Przechodzenie na czerwonym świetle jest niedozwolone.

2) W razie zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić straż miejską.

3) Każdy, kto dostrzeże wypadek, powinien jak najszybciej powiadomić o tym policję. Należy wybrać numer 112 i przekazać informację o wypadku.

4) Wypożyczanie książek w naszej bibliotece nie nastręcza trudności.

5) Przed wypożyczeniem kolejnych książek należy oddać poprzednie.

6) W razie nieoddania książek w terminie nie będzie można wypożyczyć kolejnych.

uzupełnij treść
RAmoqXsSlBKjJ1
zadanie interaktywne

Źródło: Contentplus. pl sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

Instrukcja zawiera zestaw wybranych zagadnień z obsługi programu RAKSSQL na poziomie podstawowym skierowanych do osób rozpoczynających pracę z programem. Jego celem jest dostarczenie początkującym użytkownikom gotowych przepisów postępowania w standardowych, najczęściej spotykanych sytuacjach, bez konieczności zagłębiania się w zaawansowane ustawienia programu.

Samouczek może służyć jako podręcznik dla początkujących.

Rozdział 1: Rozpoczęcie
Opis czynności związanych z instalacją programu i przygotowaniem do pracy z pozostałymi modułami RAKSSQL.

Rozdział 2: Finanse i Księgowość
Opis podstawowych operacji związanych z prowadzeniem księgowości. pl/pomoc/kadry-i-place/">Rozdział 3: Kadry i płace
Opis procesów związanych z zarządzaniem kadrami i rachunkami płacowymi. pl/pomoc/sprzedaz-magazyn-produkcja/">Rozdział 4: Sprzedaż
Opis podstawowych czynności związanych z obsługą sprzedaży i magazynu.  

Rozdział 5: CRM
Opis czynności związanych z zarządzaniem pracą i sprzedażą w module CRM.

Instrukcja obsługi - podręcznik Ge Ghda696p03ss

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi - podręcznik Ge Ghda696p03ss

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi - podręcznik Ge Ghda696p03ss