Instrukcja szybkiego startu Black And Decker Price Pfister Ashfield 26 Series

Instrukcja szybkiego startu Black And Decker Price Pfister Ashfield 26 Series zapewnia wszystkie informacje potrzebne do instalacji, konfiguracji i użytkowania Twojego produktu. Zawiera wskazówki dotyczące wszystkich kroków instalacji dla Twojej konkretnej serii i produktu, jak również informacje na temat konserwacji, czyszczenia i użytkowania. Instrukcja szybkiego startu jest łatwa w użyciu i wyjaśnia, jak wykorzystać wszystkie funkcje produktu, aby móc wykorzystać go w pełni. Instrukcja szybkiego startu Black And Decker Price Pfister Ashfield 26 Series zawiera również informacje na temat wsparcia technicznego, które można uzyskać od Black And Decker, jeśli produkt wymaga naprawy lub konserwacji.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja szybkiego startu Black And Decker Price Pfister Ashfield 26 Series

Ustaw preferencje dotyczące plików cookie

Używamy plików cookie i podobnych niezbędnych narzędzi, aby umożliwiać Ci dokonywanie zakupów, poprawić Twoje doświadczenia zakupowe oraz świadczyć usługi, tak jak opisano to w Informacji na temat plików cookie. Używamy również tych plików cookie, aby zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług (na przykład poprzez pomiar odwiedzin w witrynie), abyśmy mogli wprowadzać ulepszenia.

Jeśli wyrazisz zgodę, będziemy również używać plików cookie, aby dopełnić Twoje doświadczenia zakupowe w sklepach Amazon, tak jak opisano to w informacjach na temat plików cookie. Obejmuje to korzystanie z naszych własnych plików cookie i plików cookie innych firm, które przechowują lub mają dostęp do standardowych informacji o urządzeniu np. unikalny identyfikator. Podmioty trzecie używają plików cookie do wyświetlania spersonalizowanych reklam, dokonywania pomiarów dotyczących tych reklam, analizowania grup odbiorców oraz opracowywania i ulepszania produktów. Kliknij opcję „Dostosuj pliki cookie”, aby odrzucić stosowanie plików cookie, dokonać bardziej szczegółowego wyboru lub dowiedzieć się więcej. W dowolnym momencie możesz zmienić swój wybór. W tym celu wystarczy otworzyć Preferencje dotyczące plików cookie, tak jak opisano to w Informacji o plikach cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób i do jakich celów Amazon wykorzystuje dane osobowe (takie jak historia zamówień w sklepie Amazon), przejdź do strony Informacja o prywatności.

Niestety wystąpił problem podczas zapisywania preferencji dotyczących plików cookie. Spróbuj ponownie.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Detektor utraty ciepła fi rmy <strong>Black</strong> & <strong>Decker</strong> jest przeznaczony do wyszukiwania miejsc, w których ucieka ciepło w zastosowaniach domowych. Wyrób ten nie nadaje się do celów przemysłowych. Przepisy bezpieczeństwa Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie: Przy korzystaniu z urządzeń akumulatorowych dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp, by zminimalizować ryzyko pożaru, wycieku elektrolitu, czy też doznania urazu ciała i szkód rzeczowych. ♦ Przed pierwszym użyciem przyrządu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję. ♦ W instrukcji tej opisano zastosowanie przyrządu zgodne z przeznaczeniem. Używanie akcesoriów lub przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji, lub <strong>obsługi</strong>wanie przyrządu w sposób niezgodny z opisem grozi doznaniem urazu. ♦ Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek, gdyby znów była kiedyś potrzebna. Zastosowanie przyrządu Z przyrządem tym zawsze obchodź się ostrożnie. ♦ Nie zanurzaj przyrządu w wodzie. ♦ Nie próbuj otwierać obudowy. W jej wnętrzu nie ma żadnych elementów podlegających konserwacji. ♦ Nie używaj przyrządu w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły. ♦ Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień świetlny i nie kieruj go w oczy innych osób. Bezpieczeństwo innych osób ♦ Zabrania się używania tego przyrządu przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fi zycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca. ♦ Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem. Po użyciu ♦ Nieużywany przyrząd przechowuj w suchym, dobrze wentylowanym miejscu poza zasięgiem dzieci. ♦ Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych urządzeń. ♦ Przy transportowaniu przyrządu w samochodzie umieść go w bagażniku lub odpowiednim schowku, by nie mógł się przemieścić w razie nagłej zmiany prędkości lub kierunku ruchu. ♦ Chroń przyrząd przed wilgocią, wysoką temperaturą i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Kontrola i naprawy ♦ Przed użyciem przyrządu sprawdź, czy nie zawiera jakichś uszkodzonych elementów lub czy nie wy- 3 POLSKI stąpiły inne okoliczności, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia. ♦ Nie używaj przyrządu, gdy jakaś jego część jest niesprawna. ♦ W razie uszkodzenia jakiejś części zleć jej naprawę lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych warsztatów serwisowych. ♦ Nie wymieniaj ani nie usuwaj żadnych części nieopisanych w tej instrukcji. Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ♦ W razie zanieczyszczenia skóry ciekłymi kryształami: dokładnie dużą ilością wody umyj narażone miejsce. Zdejmij zabrudzoną odzież. ♦ W razie pryśnięcia ciekłych kryształów w oczy: przepłucz oczy czystą wodą i zgłoś się do lekarza. ♦ W razie połknięcia ciekłych kryształów: dokładnie przepłucz usta wodą i zgłoś się do lekarza. Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy baterii Ostrzeżenie! Baterie mogą eksplodować lub wyciec i spowodować obrażenia ciała bądź pożar. By zminimalizować to zagrożenie, przestrzegaj podanych poniżej wskazówek. ♦ Przed włożeniem baterii sprawdź, czy elektronarzędzie jest wyłączone. Wkładanie baterii do załączonego urządzenia grozi wypadkiem. ♦ Przy niewłaściwym użyciu z baterii może wypływać elektrolit. Unikaj z nim kontaktu. W razie niezamierzonego zanieczyszczenia skóry zmyj ją wodą. Gdyby elektrolit prysnął w oczy, zasięgnij ponadto porady lekarskiej. Wyciekły elektrolit może spowodować podrażnienia lub oparzenia skóry. ♦ Przestrzegaj wszystkich wskazówek i ostrzeżeń zamieszczonych na naklejce i opakowaniu baterii. ♦ Baterie zawsze wkładaj zgodnie z polaryzacją („+” i „-”) zaznaczoną na samych bateriach i zasilanym przez nie urządzeniu. ♦ Uważaj, by nie zewrzeć biegunów baterii. ♦ Nigdy nie próbuj ładować baterii. ♦ Nie mieszaj ze sobą starych i nowych baterii. Wszystkie baterie wymieniaj jednocześnie na nowe tej samej marki i tego samego typu. ♦ Trzymaj baterie z dala od dzieci. ♦ Wyjmuj baterie, gdy urządzenie ma nie być używane przez kilka miesięcy. ♦ W żadnym wypadku nie próbuj otwierać baterii. ♦ Nie składuj baterii w miejscu, w którym temperatura może osiągnąć 40 °C. ♦ Przy utylizacji baterii przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”. ♦ Nie wrzucaj baterii do ognia. ♦ Uważaj, by nie zamoczyć baterii. Symbole ostrzegawcze Na przyrządzie tym umieszczono następujący symbol ostrzegawczy: Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję <strong>obsługi</strong>.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

90534335 Vec012BD ManualENSP. qxp:VEC012BD ManualENSP 040208 9/11/09 10:41 AM Page 20
®
START-IT JUMP-STARTER
INSTRUCTION MANUAL
Catalog Number VEC012BD
Thank you for choosing Black & Decker!
Go to www. BlackandDecker. com/NewOwner
to register your new product.
PLEASE READ BEFORE RETURNING THIS
PRODUCT FOR ANY REASON:
If you have a question or experience a problem with your Black & Decker purchase, go to
HTTP://WWW. BLACKANDDECKER. COM/INSTANTANSWERS
for instant answers 24 hours a day.
If you c

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
90534335 Vec012BD ManualENSP. qxp:VEC012BD ManualENSP 040208 9/11/09 10:41 AM Page 2 � EXTENSION CORDS. Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be SAFETY GUIDELINES / DEFINITIONS sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. The following table shows the correct size to use DANGER: Indicates an imminently hazardous situation whi
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
90534335 Vec012BD ManualENSP. qxp:VEC012BD ManualENSP 040208 9/11/09 10:41 AM Page 4 � Have plenty of fresh water and soap nearby in case battery acid contacts skin. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device � If battery acid contacts skin or clothing, wash immediately with soap and water for at least 10 minutes and get may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received,
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
90534335 Vec012BD ManualENSP. qxp:VEC012BD ManualENSP 040208 9/11/09 10:41 AM Page 6 CHARGING/RECHARGING 4. Procedure for jump-starting a NEGATIVE GROUNDED SYSTEM (negative battery terminal is connected to chassis) (MOST COMMON) This product has a sealed lead acid battery that should be kept fully charged. Recharge before first use, 4a. Connect POSITIVE (+) RED clamp to vehicle battery’s positive terminal. immediately after each use, and every 60 days if not used. Failure to do this may reduc
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
90534335 Vec012BD ManualENSP. qxp:VEC012BD ManualENSP 040208 9/11/09 10:41 AM Page 8 TROUBLESHOOTING Problem Solution Unit Fails to Jump-Start � Make sure unit’s power switch is in the ON position. � Check that Jump-Starter has a full charge. Recharge unit if necessary. � Make sure a proper polarity cable connection has been established. ® � Leave charger plugged in and keep unit on charge for 48 hours. START-IT PUENTE AUXILIAR ACCESSORIES DE ARRANQUE SUMINISTRO Recommended accessories for
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
90534335 Vec012BD ManualENSP. qxp:VEC012BD ManualENSP 040208 9/11/09 10:41 AM Page 10 � VERIFIQUE QUE NO HAYA PIEZAS DAÑADAS. Antes de volver a utilizar la herramienta, se debe controlar cualquier protección u otra pieza que esté averiada para determinar si funcionará correctamente y realizará la NORMAS DE SEGURIDAD: DEFINICIONES función para la que fue diseñada. Verifique la alineación y la sujeción de las piezas móviles, la rotura de piezas, PELIGRO: Indica una situación de peligro inminent
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
90534335 Vec012BD ManualENSP. qxp:VEC012BD ManualENSP 040208 9/11/09 10:41 AM Page 12 � Para reducir el riesgo de explosión de la batería, siga estas instrucciones y las publicadas por el fabricante de la � PRIMEROS AUXILIOS - PIEL: Si el ácido de la batería entra en contacto con la piel, enjuáguese inmediatamente batería y el fabricante de cualquier equipo que tenga la intención de utilizar cerca de la batería. Revise las con agua, luego lávese con agua y jabón. Si se presenta enrojecimiento
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
90534335 Vec012BD ManualENSP. qxp:VEC012BD ManualENSP 040208 9/11/09 10:41 AM Page 14 CARACTERÍSTICAS Recarga de CA � 450 amperios que comienzan inmediatos El adaptador de recarga de CA es una unidad tipo “pared” aprobada por UL que opera desde cualquier suministro � Interruptor de seguridad para Encendido/Apagado (ON/OFF) de 120 voltios, 60 HZ CA que tenga un tomacorriente norteamericano estándar. El adaptador tiene un conector cilíndrico que se enchufa en el puerto de recarga de la unidad.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
90534335 Vec012BD ManualENSP. qxp:VEC012BD ManualENSP 040208 9/11/09 10:41 AM Page 16 9. Luego de que el vehículo arranca, retire las pinzas (desconecte primero la pinza NEGRA, luego la pinza ROJA) y vuélvalas a colocar en las lengüetas incorporadas para las mismas. Oprima las manijas y deslice la pinza en posición y suéltela. SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE ESTE MANUAL. PRECAUCIONES: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LOS DAÑOS MATERIALES: � Se debe apagar el interruptor de seguridad ant
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
90534335 Vec012BD ManualENSP. qxp:VEC012BD ManualENSP 040208 9/11/09 10:41 AM Page 18 ACCESORIOS Los accesorios que se recomiendan para la herramienta están disponibles en su distribuidor local o en el centro de mantenimiento autorizado. Si necesita asistencia en relación con los accesorios, llame al: 1-800-544-6986. ADVERTENCIA: El uso de accesorios no recomendados para esta herramienta puede resultar peligroso. INFORMACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO Todos los Centros de mantenimiento de Black & D

Instrukcja szybkiego startu Black And Decker Price Pfister Ashfield 26 Series

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja szybkiego startu Black And Decker Price Pfister Ashfield 26 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja szybkiego startu Black And Decker Price Pfister Ashfield 26 Series