Oryginalna instrukcja obsługi Emerson El O Matic El Series

Emerson El-O-Matic El Series to system sterowania elektrycznego, który służy do regulacji wybranych parametrów w procesach przemysłowych. System składa się z panelu sterującego, zawierającego wskaźniki, przyciski i przełączniki, które pozwalają na precyzyjne sterowanie parametrami, takimi jak prędkość, temperatura, ciśnienie i poziom materiału. System oferuje również opcje zdalnego sterowania za pośrednictwem komputera lub aplikacji mobilnej. Instrukcja obsługi Emerson El-O-Matic El Series oferuje szczegółowe informacje na temat instalacji, konfiguracji i użytkowania tego systemu sterowania. Instrukcja zawiera również informacje na temat bezpieczeństwa i konserwacji, aby upewnić się, że system działa prawidłowo i bezpiecznie.

Ostatnia aktualizacja: Oryginalna instrukcja obsługi Emerson El O Matic El Series

Ustawienia plików cookies

W tym miejscu możesz określić swoje preferencje w zakresie wykorzystywania przez nas plików cookies.


Te pliki są niezbędne do działania naszej strony internetowej, dlatego też nie możesz ich wyłączyć.

Te pliki umożliwiają Ci korzystanie z pozostałych funkcji strony internetowej (innych niż niezbędne do jej działania). Ich włączenie da Ci dostęp do pełnej funkcjonalności strony.

Te pliki pozwalają nam na dokonanie analiz dotyczących naszego sklepu internetowego, co może przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania i dostosowania do potrzeb Użytkowników.

Te pliki wykorzystywane są przez dostawcę oprogramowania, w ramach którego działa nasz sklep. Nie są one łączone z innymi danymi wprowadzanymi przez Ciebie w sklepie. Celem zbierania tych plików jest dokonywanie analiz, które przyczynią się do rozwoju oprogramowania. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce plików cookies Shoper.

Dzięki tym plikom możemy prowadzić działania marketingowe.

EL-O-Matic Seria F

Kwiecień 2018

Załącznik A: Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że wskazane poniżej produkty spełniają podstawowe wymagania w zakresie BHP.

Opis produktu:

• Siłownik pneumatyczny EL-O-MATIC z serii F

Siłowniki dwustronnego działania i siłowniki sprężynowe

• Siłowniki dwustronnego działania:

• Siłowniki sprężynowe:

Wersje produktu:

• Wersje produktu pochodzące od wymienionych powyżej typów są wciąż objęte postanowieniami wskazanych

dyrektyw oraz posiadają znak CE.

Numer seryjny:

• Każdy siłownik jest oznaczony możliwym do zidentyfikowania numerem seryjnym.

Deklaracja zgodności UE

Wystawiona zgodnie z

Dyrektywa dotycząca urządzeń

ciśnieniowych (PED) (2014/68/UE)

• W przypadku grupy gazów 2 (patrz Przewodnik

dotyczący bezpieczeństwa DOC. SG. EF. 1, część

„Czynniki robocze") siłowniki pneumatyczne ELO-

MATIC z serii F są wyłączone spod wymagań

określonych w dyrektywie dotyczącej urządzeń

ciśnieniowych 2014/68/UE na mocy postanowień

artykułu 1, punkt 3. 6 tej dyrektywy.

• W przypadku czynników ciśnieniowych należących

do grupy gazów 1, należy najpierw skonsultować się

z działem inżynieryjnym, aby potwierdzić, czy dany

czynnik ciśnieniowy może być użytkowany z wybra-

nym siłownikiem.

• Wymienione poniżej wybrane rozmiary siłowników

EL-O-Matic z serii F zostały zaklasyfikowane do

grupy urządzeń „zgodnych z uznaną praktyką inży-

nierską" lub jako Moduł A (międzynarodowa norma

kontroli produkcyjnej) i są dostępne na zamówienie

w wersji dostosowanej do użytku z czynnikami z

grupy gazów 1.

• Siłowniki dwustronnego działania: FD 12, 25, 40,

65, 100, 150, 200, 350, 600 lub 950

• Siłowniki jednostronnego działania: FS 12, 25, 40,

Dyrektywa ATEX 2014/34/EU

Oznaczenie ATEX:

II 2G c IIC TX

II 2D c IIIC TX

• Informacje o maksymalnych granicznych wartoś-

ciach temperatury oraz klasyfikacji podano w Prze-

wodniku dotyczącym bezpieczeństwa: DOC. 1

rozdział 5, instrukcja użytkowania w strefach poten-

cjalnie zagrożonych wybuchem

Odnośne normy:

• EN 13463-1:2009 EN 13463-5:2011

PL

11

Przedstawiciel prawny podmiotu w Unii Europejskiej:

Emerson Process Management, Valve Automation

Asveldweg 11, 7556 BR Hengelo Niderlandy

FD 12, 25, 40, 65, 100, 150, 200, 350, 600, 950, 1600, 2500 tai 4000

FS 12, 25, 40, 65, 100, 150, 200, 350, 600, 950, 1600, 2500 ou 4000

Zastosowane i spełnione podstawowe wymagania:

• 1. 1. 2, 1. 3, 1. 5, 1. 3. 4, 1. 7, 1. 5. 3,

• Dokumentacja techniczna została sporządzona

• Przed rozpoczęciem eksploatacji siłownika ma-

• Odpowiednie informacje dotyczące maszyny lub

• EN ISO 12100:2010

Podpisano:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Data:

Miejsce:

Przewodnik bezpieczeństwa

Deklaracja włączenia maszyny

Nieukończonej

Wystawiona zgodnie z postanowieniami

dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,

Załącznik IIb

1. 6. 1, 1. 7. 4.

zgodnie z postanowieniami Załącznika VII, część B.

szyna, w której ma on zostać zamontowany, musi

spełniać wymagania określone w dyrektywie ma-

szynowej.

elementu zostaną udostępnione w przypadku

skierowania uzasadnionego wniosku przez organy

krajowe.

_____________________________

S. Ooi

Vice President, Rack & Pinion SBU

& Global Marcom

Emerson Process Management,

Valve Automation

2016-09-09

Houston TX, U. S. A.

DOC. PL Rev. 2

ROC no 1500

Rev. 5

EL Matic

TM

PL

Znajdź instrukcje obsługi

Tutaj możesz pobrać i wydrukować instrukcje obsługi elektronarzędzi Bosch znajdujących się w aktualnej ofercie oraz elektronarzędzi, które już nie są dostępne na rynku. Aby znaleźć instrukcję obsługi, wprowadź numer katalogowy swojego narzędzia (umieszczony na tabliczce znamionowej).

Oryginalna instrukcja obsługi Emerson El O Matic El Series

Bezpośredni link do pobrania Oryginalna instrukcja obsługi Emerson El O Matic El Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Oryginalna instrukcja obsługi Emerson El O Matic El Series