Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Cisco Vg420

Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Cisco Vg420 jest doskonałym narzędziem do zarządzania siecią Cisco Vg420. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące utrzymania i rozwiązywania problemów związanych z siecią Cisco Vg420. Zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące monitorowania działania sieci, instalacji i konfiguracji systemów, a także przeprowadzania testów i diagnostyki. Dostępne są również informacje o kompatybilności sprzętu i oprogramowania, które są niezbędne do pracy z siecią Cisco Vg420. Podręcznik zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące zabezpieczenia sieci i ustalania polityki bezpieczeństwa. Jest to doskonałe narzędzie dla użytkowników i administratorów sieci, którzy potrzebują wiedzy, aby utrzymać sieć Cisco Vg420 w dobrym stanie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Cisco Vg420

HP Support Assistant to oprogramowanie przeznaczone do konserwacji i rozwiązywania problemów z komputerem lub drukarką HP. Użyj go, aby przeczytać ważne komunikaty, uruchomić diagnostykę, rozwiązać problemy, uzyskać dostęp do specyfikacji produktu, a nawet dowiedzieć się, czy drukarka jest nadal na gwarancji.

Aby otworzyć program HP Support Assistant lub sprawdzić, czy jest już zainstalowany, w systemie Windows wyszukaj HP, a następnie na liście wyników wyszukiwania kliknij pozycję HP Support Assistant.

Aby pobrać i zainstalować program HP Support Assistant, nawet w komputerze innej firmy niż HP, przejdź do HP Support Assistant (w języku angielskim).

Po zainstalowaniu uruchom program HP Support Assistant, dodaj drukarkę do listy urządzeń, a następnie kliknij obraz drukarki, aby uzyskać dostęp do wielu przydatnych narzędzi do rozwiązywania problemów.

1. Jaką procedurę bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej należy zastosować, aby ukryć identyfikator WLAN przed klientami bezprzewodowymi?

Skonfiguruj WEP tylko w punkcie dostępu.
Wyłącz rozgłaszanie SSID w punkcie dostępowym. *
Zmniejsz spektrum antenowe na każdym kliencie bezprzewodowym.
Skonfiguruj filtrowanie adresów MAC w punkcie dostępu.
Zainstaluj WAP na klientach bezprzewodowych.

2. Co należy zastosować podczas aktualizacji procesora między nowym procesorem a radiatorem / wentylatorem?

Klej lub żel lub pasta
Olej penetrujący
Związek termiczny *
Smar

3. Po zainstalowaniu systemu operacyjnego Windows, który program użyje technik, aby wybrać programy, które będą uruchamiane podczas uruchamiania?

Menedżer zadań
Msconfig *
Ntldr
Regedit

4. Jaki jest domyślny system plików używany podczas nowej instalacji systemu Windows 7?

FAT32
FAT16
HPFS
NTFS *

5. Jaki typ urządzenia będzie używany na laptopie do weryfikacji tożsamości użytkownika?

Biometryczne urządzenie identyfikacyjne *
A urządzenie MIDI
A ekran dotykowy
A digitizer

6. Co może zrobić technik, aby pomóc chronić sprzęt sieci bezprzewodowej przed skutkami RFI?

Obniż poziom wilgotności.
Trzymaj urządzenie podłączone do urządzenia przeciwprzepięciowego.
Trzymaj sprzęt na antystatycznej macie.
Usuń telefony bezprzewodowe z okolicy. *

7. Jakie są dwie konsekwencje ustawienia nieprawidłowej kolejności rozruchu w systemie BIOS? (Wybierz dwa. )

Komputer wyświetla błąd „Niedostępne urządzenie rozruchowe” po POST.
Komputer wyświetla błąd „Nieprawidłowy dysk rozruchowy” po POST. *
Komputer ciągle uruchamia się ponownie bez wyświetlania pulpitu.
Komputer wyświetla błąd „Missing NTLDR” po POST. *
Komputer blokuje się bez żadnych komunikatów o błędach.

8. Technik sieci został poproszony o określenie najlepszego połączenia internetowego dla oddziału znajdującego się w nowym metropolitalnym budynku biurowym. Które połączenie zapewni najwyższą przepustowość i niezawodność przy najniższych kosztach?

ISDN
DSL * Satelita
dial-up

9. Dlaczego technik nosi antystatyczny pasek na nadgarstek?

Aby zapobiec uszkodzeniu elementów elektronicznych wewnątrz komputera *
Uziemienie podczas pracy przy komputerze
Aby zabezpieczyć wrażliwe elementy komputera przed instalacją Przed
użyciem zasilacza komputera do przechowywania elektryczności statycznej

10. Podczas instalowania karty sieciowej na komputerze klienckim technik zauważa, że ​​styki karty muszą zostać wyczyszczone. Jakie rozwiązanie powinien zastosować technik do wyczyszczenia styku?

Środek do czyszczenia szkła
Lekko ścierny środek do czyszczenia
Łagodny detergent
Alkohol izopropylowy *

11. Która lokalizacja na dysku twardym jest używana przez BIOS do wyszukiwania instrukcji systemu operacyjnego w celu uruchomienia komputera?

Partycja Windows
Dysk logiczny
Aktywna partycja *
Partycja rozszerzona

12. Technik rozwiązuje problem z komputerem, na którym wykryto awarię sprzętu wykrytą przez system BIOS. Jaki jest jeden sposób wskazania tej awarii?

Komputer zwraca komunikat o błędzie wskazujący adres We / Wy uszkodzonego urządzenia.
Komputer automatycznie uruchamia się w trybie awaryjnym i wyświetla ostrzeżenie na ekranie.
Komputer emituje sygnał dźwiękowy wskazujący awarię urządzenia. *
Ekran miga na czerwonym tle i wyświetla komunikat ostrzegawczy.

13.

Zobacz wystawę. Które dwa typy portów są pokazane na grafice?

Modem USB *
Parallel
Serial
Network *

14. Jaki jest cel adapterów RAID?

Aby zwiększyć możliwości audio i grafiki
Aby podłączyć wiele urządzeń pamięci masowej w celu uzyskania nadmiarowości lub szybkości *
Aby umożliwić korzystanie ze starszych gniazd rozszerzeń technologii PCI
Aby podłączyć urządzenia peryferyjne do komputera w celu poprawy wydajności

15. Technik zainstalował nową kartę dźwiękową w komputerze, ale nie działa ona poprawnie. Gdzie technik powinien szukać, aby zbadać problemy ze sterownikami?

Mój komputer
Zarządzanie komputerem Menedżer
urządzeń *
Narzędzia systemowe

16. Po włączeniu komputera system Windows 7 nie uruchamia się. Jaką wstępną procedurę zastosowałby technik, aby poradzić sobie z tą awarią?

Uruchom komputer z nośnika instalacyjnego systemu Windows 7 i uzyskaj dostęp do narzędzia Przywracanie systemu. *
Przejdź do Panelu sterowania i wybierz Przywróć pliki z kopii zapasowej z menu System i zabezpieczenia.
Utwórz dysk naprawy systemu i przywróć obraz.
Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania i uruchom komputer w trybie awaryjnym.

17. Technik chce utworzyć nową partycję na nowym dodatkowym dysku twardym. Jakiego narzędzia należy użyć?

Zarządzanie dyskami *
Scandisk
Disk Defragmenter
Menedżer urządzeń
Chdsk

18. Technik zauważa, że ​​aplikacja nie reaguje na polecenia i wydaje się, że komputer reaguje powoli po otwarciu aplikacji. Jakie jest najlepsze narzędzie administracyjne do wymuszenia zwolnienia zasobów systemowych z niereagującej aplikacji?

Przywracanie systemu
Podgląd zdarzeń
Menedżer zadań *
Dodaj lub usuń programy

19. Który klawisz lub sekwencja klawiszy naciśnięta podczas procesu rozruchu pozwoli użytkownikowi uruchomić komputer z systemem Windows przy użyciu ostatniej znanej dobrej konfiguracji?

Klawisz Windows
F12
Alt-Z
F1
F8 *

20. Która partycja dysku twardego Windows jest powszechnie nazywana dyskiem C:?

Pierwsza partycja podstawowa *
Pierwsza partycja rozszerzona
Pierwsza partycja logiczna
Pierwsza partycja woluminowa

21. Technik musi kupić nowy adapter wideo do komputera. Oprócz wydajności i ceny, jaki czynnik należy wziąć pod uwagę przy wyborze adaptera?

Rodzaj zainstalowanego dysku twardego
Producent płyty głównej
Rodzaj gniazda rozszerzeń *
Ilość zainstalowanej pamięci systemowej

22. Użytkownik komputera skarży się na komputer, który zawiesza się po około pięciu minutach użytkowania. Technik sprawdza BIOS komputera, aby sprawdzić, czy może występować problem z konfiguracją, który powoduje, że komputer zachowuje się w ten sposób konsekwentnie. Podczas gdy technik sprawdza informacje, komputer ponownie się zawiesza. Jaka jest prawdopodobna przyczyna problemu z komputerem?

Wentylator procesora nie działa. *
BIOS jest uszkodzony.
Dysk twardy ulega awarii.
Awaria baterii CMOS.

23. Technik wymienił baterie we wszystkich laptopach firmy. Które źródło będzie posiadało informacje na temat właściwych wymagań dotyczących usuwania starych baterii?

Strona internetowa OSHA
Karta charakterystyki produktu
Strona producenta laptopa
Lokalne przepisy ochrony środowiska *

24. Gdzie technik skonfigurowałby komputer do uruchamiania z płyty CD?

Panel sterowania
Mój komputer
Ustawienia BIOS *
Menu Start
Menedżer urządzeń

25. Technik właśnie zakończył niektóre kable światłowodowe i musi odpowiednio zutylizować niebezpieczne odpady powstałe podczas zakończenia. Gdzie technik powinien szukać właściwej metody usuwania odpadów?

ESD
EPA
MSDS *
FEMA

26. Szkoła dodaje komputery do klasy, która ich nie ma. Jaki typ sieci LAN wybrałaby szkoła, aby skorzystać z powszechnie wdrażanych technologii przewodowych?

Token Ring
802. 11n
Ethernet *
WiMAX

27. Klient ma komputer do domu, ale chce mieć inny komputer jako serwer sieciowy. Jakie byłoby najlepsze rozwiązanie dla klienta, aby udostępnić monitor, mysz i klawiaturę między dwoma komputerami?


punkt dostępowy do urządzenia wielofunkcyjnego
Przełącznik KVM *
przełącznik sieciowy
Hub USB

28. Jaki jest domyślny numer docelowego portu TCP lub kombinacja numerów używana dla połączeń SSH?

20/21
22 *
23
25
80

29. Technik zainstalował kartę sieciową w komputerze i chce przetestować połączenie sieciowe. Polecenie ping może odbierać odpowiedzi ze stacji roboczych w tej samej podsieci, ale nie ze zdalnych stacji roboczych. Co może być przyczyną problemu?

Sterownik karty sieciowej jest nieaktualny.
Brama domyślna jest niepoprawna. *
System operacyjny nie jest zgodny ze zdalnymi stronami.
Stos protokołu TCP / IP nie jest załadowany.

30. Który produkt jest zalecany do usuwania kurzu z wnętrza komputera?

sprężone powietrze *
odkurzacz domowy
wilgotna ściereczka
sucha ściereczka

31. Jakie polecenie powinien zastosować technik komputerowy na komputerze PC, aby przywrócić chronione pliki systemowe ze znanymi dobrymi wersjami?

defrag
chkdsk
sfc / scannow *
msconfig

32. Obecna konfiguracja IP średniej wielkości firmy z kilkoma podsieciami jest wykonywana ręcznie i jest czasochłonna. Z powodu zwiększonego rozwoju sieci technik potrzebuje prostszego sposobu konfiguracji IP stacji roboczych. Która usługa lub protokół uprości zadanie konfiguracji adresu IP stacji roboczej?

ICMP
DNS
APIPA
DHCP *

33. Jakie są cztery warstwy w modelu referencyjnym TCP / IP?

aplikacja, prezentacja, internet, dostęp do sieci
aplikacja, transport, internet,
aplikacja do transmisji danych , transport, internet, dostęp do sieci *
aplikacja, prezentacja, sesja, transport
fizyczny, łącze do danych, internet, transport

34. Komputer PC z systemem operacyjnym Windows 7 zwolnił przez pewien czas i teraz zajmuje dużo czasu uruchamianie aplikacji i otwieranie różnych dokumentów. Co można zrobić, aby rozwiązać problem?

Dr. Watson
Przywracanie systemu
Defragmentator dysku *
Chkdsk

35. Komputerowi przypisano adres IP 169. 254. 33. 16. Co można powiedzieć o komputerze na podstawie przypisanego adresu?

nie może komunikować się poza własną siecią. *
ma publiczny adres IP, który został przetłumaczony na prywatny adres IP.
może komunikować się w sieci lokalnej, a także w Internecie.
może komunikować się z sieciami w obrębie konkretnej firmy za pomocą podsieci.

36. Użytkownik narzeka, że ​​nie może połączyć się z siecią bezprzewodową. Które dwa działania powinny być częścią rozwiązywania problemów z połączeniem bezprzewodowym? (Wybierz dwa. )

Sprawdź w oprogramowaniu laptopa, czy wykryte są jakiekolwiek sieci bezprzewodowe. *
Sprawdź, czy laptop jest podłączony do gniazdka elektrycznego.
Ponownie skonfiguruj ustawienia TCP / IP na laptopie.
Spróbuj przenieść laptopa w inne miejsce, aby sprawdzić, czy można wykryć sygnał. *
Włóż ponownie baterię laptopa.

37. Którego zalecenia należy przestrzegać, zastępując istniejącą pamięć?

Nowa pamięć powinna przekraczać pojemność dysku twardego.
Nowa pamięć powinna działać z tą samą prędkością co dysk twardy.
Nowa pamięć powinna być tak szybka lub szybsza niż pamięć istniejąca. *
Nowa pamięć powinna być tak szybka lub szybsza, jak pamięć podręczna znaleziona w procesorze.

38. Zatrudniono specjalistę ds. Sieci do zainstalowania sieci w firmie montującej silniki lotnicze. Ze względu na charakter prowadzonej działalności obszar jest silnie dotknięty zakłóceniami elektromagnetycznymi. Jaki rodzaj mediów sieciowych powinien być zalecany, aby EMI nie wpływał na transmisję danych?

koncentryczny światłowód
STP
*
UTP

39. Firma rozszerza swoją działalność na inne kraje. Wszystkie oddziały muszą być cały czas połączone z siedzibą główną firmy. Jaka technologia sieciowa jest wymagana do obsługi tego scenariusza?

LAN
WLAN
MAN
WAN *

40. Który krok w procesie rozwiązywania problemów jest ważny, aby uniknąć powtarzania wcześniej wykonanych napraw?

wdrożenie
dokumentacji rozwiązania problemu i jego rozwiązanie *
przygotowanie planu działania
identyfikującego problem

41. Które dwa złącza są złączami DVI? (Wybierz dwa. )

42. Jakie są trzy główne cechy 64-bitowego systemu operacyjnego Windows?

64-bitowy system zarządzania pamięcią systemu operacyjnego zwiększa wydajność programu. *
64-bitowy system operacyjny może rozpoznać ponad 128 GB pamięci RAM. *

64-bitowy system operacyjny ma mniej rejestrów do zarządzania aplikacjami.
64-bitowy system operacyjny ma dodatkowe funkcje bezpieczeństwa. *
64-bitowy system operacyjny ma wbudowany tryb wirtualizacji.
64-bitowy system operacyjny działa na architekturze RISC.

43. Jaki jest przykład wirtualizacji komputera?

udostępnianie plików wideo i muzycznych w sieci domowej grupy z
uruchomionym wystąpieniem systemu Windows Vista z poziomu systemu operacyjnego Windows 7 *
konfigurowanie małej sieci, aby umożliwić dostęp do aplikacji innym komputerom w biurze,
konfigurując sieć peer-to-peer drukarka laserowa jest dostępna dla wszystkich stacji roboczych

44. Problem z konkretnym komputerem nie może być rozwiązany przez technika pomocy technicznej. Technik na miejscu stwierdza, że ​​aktualizacje systemu Windows zostały wyłączone. Technik ponownie włącza usługę aktualizacji, konfiguruje komputer na automatyczne aktualizacje, pobiera i instaluje wszystkie brakujące aktualizacje, zapewnia pomyślne uruchomienie komputera i weryfikuje z klientem, czy problem został rozwiązany. Który krok, jeśli w ogóle, jest następny?

Udokumentuj ustalenia, działania i wyniki. *
Ustal plan działania w celu rozwiązania problemu i wdrożenia rozwiązania.
Sprawdź pełną funkcjonalność systemu i, jeśli dotyczy, zastosuj środki zapobiegawcze.
Przetestuj teorię, aby ustalić przyczynę.
Nie są wymagane żadne dalsze działania.

45. Technik opracowuje plan konserwacji zapobiegawczej sprzętu dla firmy. Którą strategię należy uwzględnić w planie?

Pomiń wykonywanie czynności konserwacyjnych na komponentach, dopóki sprzęt nie będzie działać nieprawidłowo.
Planuj i dokumentuj rutynowe zadania konserwacyjne. *
Unikaj wykonywania czynności konserwacyjnych na urządzeniach typu plug and play, które są kontrolowane przez system operacyjny.
Tylko czyste wyposażenie wymagane przez klienta.

46. ​​Technik działu pomocy technicznej dzwoni: „Dzień dobry, to jest dział pomocy technicznej. Mam na imię Greg. Jak mogę Ci dzisiaj pomóc? ” Szalony rozmówca stwierdza: „Mój komputer się nie włącza i mam prezentację za 15 minut”. Technik odpowiada: „Teraz uspokój się i zobaczmy, co możemy zrobić”. Następnie technik przeprowadza osobę dzwoniącą przez proces sprawdzania kabli zasilających i lampek zasilania. Który krok rozwiązywania problemów jest używany w tym momencie?

Zidentyfikuj problem. *
Ustal plan działania w celu rozwiązania problemu.
Wdrożenie rozwiązania.
Ustal teorię prawdopodobnej przyczyny.

47. Które dwa działania są zalecane na komputerze, który nie uruchamia się, po sprawdzeniu oczywistych problemów, takich jak zasilanie komputera i wyświetlacza, nośnik nie do rozruchu oraz opcje kolejności rozruchu systemu BIOS? (Wybierz dwa. )

Zainstaluj ponownie system operacyjny.
Usuń niepotrzebne urządzenia peryferyjne. *
Wymieniaj elementy komputera pojedynczo, aż problem zostanie rozwiązany.
Zresetuj ustawienia BIOS do domyślnych ustawień fabrycznych.
Użyj ostatniej znanej dobrej konfiguracji. *
Ponownie zainstaluj aplikacje użytkownika.

48. Jaki typ standardowego interfejsu umożliwia użytkownikom podłączanie i odłączanie urządzeń peryferyjnych podczas pracy komputera bez konieczności ponownego uruchamiania?

PATA
SATA
USB *
IDE

49. Jaki jest najważniejszy powód dla firmy, aby wykonać konserwację zapobiegawczą?

Konserwacja zapobiegawcza pomaga chronić sprzęt komputerowy przed przyszłymi problemami. *
Konserwacja zapobiegawcza umożliwia kierownikowi działu IT sprawdzenie lokalizacji i stanu zasobów komputera.
Konserwacja zapobiegawcza daje młodszym technikom okazję do zdobycia większego doświadczenia w nie zagrażającym środowisku lub problemie.
Konserwacja zapobiegawcza umożliwia działowi IT regularne monitorowanie zawartości dysków twardych użytkowników w celu zapewnienia przestrzegania zasad użytkowania komputera.

50. Jakie jest ograniczenie odległości pojedynczego przebiegu danych dla okablowania UTP bez dodawania urządzeń sieciowych?

33 stopy (10 m)
100 stóp (31 m)
330 stóp (100 m) *
500 stóp (154 m)

 • Contents
 • Table of Contents Bookmarks

Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

Modele ThinkPad Edge 11-, 13-, 14- i 15-calowy

Related Manuals for Lenovo ThinkPad Edge 13

Summary of Contents for Lenovo ThinkPad Edge 13

 • Page 1Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów Modele ThinkPad Edge 11-, 13-, 14- i 15-calowy...
 • Page 2• Regulatory Notice Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji oraz Regulatory Notice zostały umieszczone w serwisie WWW. Aby je przejrzeć, przejdź na stronę http://www. lenovo. com/support, kliknij sekcję User Guides & Manuals (Podręczniki użytkownika) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Page 3: Table Of Contents

  Prąd elektryczny - informacje dotyczące bezpieczeństwa. viii Oświadczenie o zgodności urządzenia laserowego. Rozdział 1. Wyszukiwanie informacji Znajdowanie informacji na temat Ograniczonej Gwarancji Lenovo. Serwis WWW Lenovo (http://www. com). Serwis WWW wsparcia Lenovo. Zapis informacji o komputerze Rozdział... html? page=4#manual">Page 4Dyrektywa RoHS — Ukraina. Informacje o programie ENERGY STAR Uwagi dotyczące informacji o bezpieczeństwie i informacji gwarancyjnych Uwaga o przepisach. Znaki towarowe. Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=5#manual">Page 5: Ważne Informacje Dotyczące BezpieczeństwaPodobnie jak na każde urządzenie elektroniczne, na produkt należy zwracać szczególną uwagę, gdy jest on włączony. W bardzo rzadkich przypadkach można poczuć jakiś zapach, zauważyć smugę dymu © Copyright Lenovo 2011... html? page=6#manual">Page 6: Wytyczne Dotyczące BezpieczeństwaNależy skontaktować się z Centrum Wsparcia dla Klientów. Poniższy serwis WWW zawiera listę telefonów do punktów serwisu i wsparcia. http://www. com/support/phone Komputer i jego komponenty należy często przeglądać pod kątem uszkodzeń, śladów zużycia lub innych oznak zagrożenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu któregokolwiek z komponentów nie należy... html? page=7#manual">Page 7: Akumulatory I BaterieSystem ten nie obsługuje akumulatorów, które nie zostały wyprodukowane ani autoryzowane przez firmę Lenovo. System będzie się uruchamiać, ale może nie ładować nieautoryzowanych akumulatorów. Uwaga: Firma Lenovo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość działania ani za bezpieczeństwo nieautoryzowanych akumulatorów oraz nie udziela... html? page=8#manual">Page 8: Uwaga Dotycząca AkumulatoraNIEBEZPIECZEŃSTWO Nie należy demontować ani modyfikować akumulatorów. Może to spowodować eksplozję lub wyciek z akumulatora. Akumulator inny niż podany przez Lenovo, zdemontowany lub zmodyfikowany, nie jest objęty gwarancją. Nieprawidłowo wymieniony akumulator może wybuchnąć. Akumulator zawiera niewielką ilość substancji szkodliwych dla zdrowia. Aby uniknąć... html? page=9#manual">Page 9: Uwagi Dotyczące Baterii LitowejUwagi dotyczące baterii litowej NIEBEZPIECZEŃSTWO Jeśli akumulator nie zostanie zastąpiony odpowiednim produktem, istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Akumulator litowy można wymienić tylko na akumulator tego samego lub odpowiadającego typu, zalecanego przez producenta. Bateria zawiera lit i może wybuchnąć, jeśli jest nieodpowiednio używana i obsługiwana oraz utylizowana w niewłaściwy sposób. html? page=10#manual">Page 10: Prąd Elektryczny - Informacje Dotyczące BezpieczeństwaPrąd elektryczny - informacje dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO Napięcie elektryczne pochodzące z kabli zasilających, telefonicznych i komunikacyjnych jest niebezpieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym: • Nie należy używać komputera podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. • Nie należy łączyć lub odłączać żadnych kabli ani wykonywać instalowania, konserwowania czy rekonfigurowania tego produktu podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. html? page=11#manual">Page 11: Oświadczenie O Zgodności Urządzenia LaserowegoNIEBEZPIECZEŃSTWO • Podczas instalowania i przenoszenia tego produktu lub podłączonych do niego urządzeń, a także otwierania ich obudów, kable należy łączyć i rozłączać zgodnie z poniższymi procedurami. Aby podłączyć: Aby odłączyć: 1. Wyłącz wszystkie urządzenia. 1. 2. Podłącz wszystkie kable do 2. html? page=12#manual">Page 12Instrukcje te należy zachować. html? page=13#manual">Page 13: Rozdział 1. Wyszukiwanie Informacji• Nabywanie modernizacji oraz rozszerzonych usług naprawy sprzętu. Serwis WWW wsparcia Lenovo Informacje o pomocy technicznej są dostępne w serwisie WWW Lenovo pod adresem http://www. com/support W niniejszym serwisie znajdują się najnowsze informacje dotyczące wsparcia, między innymi:... html? page=14#manual">Page 14Numer seryjny (S/N) ______________________________________________ Data zakupu Komputer możesz zarejestrować, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi pod adresem: http://www. com/register Zarejestrowanie komputera daje następujące korzyści: • szybszy serwis po zgłoszeniu problemu, • automatyczne powiadamianie o możliwościach uzyskania bezpłatnego oprogramowania i specjalnych ofertach promocyjnych. html? page=15#manual">Page 15: Rozdział 2. Pomoc I Obsługa Serwisowa• Naprawa sprzętu firmy Lenovo – jeśli przyczyną problemu jest sprzęt objęty gwarancją firmy Lenovo, dostępny jest przeszkolony personel, który zapewnia odpowiedni zakres serwisu. html? page=16#manual">Page 16łącze Warranty (Gwarancja), a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Warunki Ograniczonej Gwarancji mającej zastosowanie do Twojego produktu sprzętowego firmy Lenovo - patrz Rozdział 3 „Informacje gwarancyjne“ w Podręczniku na temat bezpieczeństwa i gwarancji. W trakcie rozmowy telefonicznej należy w miarę możliwości przebywać w pobliżu komputera na wypadek, gdyby przedstawiciel asysty technicznej mógł... html? page=17#manual">Page 17: Uzyskiwanie Pomocy Na Całym ŚwiecieAktualna lista numerów telefonów Centrów wsparcia dla Klientów i godzin ich pracy jest zamieszczona w serwisie wsparcia pod adresem http://www. com/support/phone. Jeśli nie ma tam numeru dla danego kraju lub regionu, należy skontaktować się z reselerem lub przedstawicielem firmy Lenovo ds. marketingu. html? page=18#manual">Page 18Kraj lub region Numer telefonu Afryka Afryka: +44 (0) 1475-555-055 Afryka Południowa: +27-11-3028888, 0800110756 i +27-11-3027252 Afryka Środkowa: należy skontaktować się z najbliższym partnerem handlowym firmy Lenovo Algieria +33 6 7348 1739 (francuski, angielski) Argentyna 0800-666-0011 (hiszpański) Australia 131-426 (angielski) Page 19Kraj lub region Numer telefonu Chiny (specjalny region ThinkPad (infolinia dla pytań technicznych): 0800-839 administracyjny Makau) Centrum serwisowe ThinkPad: 2871-5399 (kantoński, angielski, mandaryński) Kolumbia 1-800-912-3021 (hiszpański) Kostaryka 0-800-011-1029 (hiszpański) 0800-0426 Chorwacja +357-22-841100 Cypr +420-2-7213-1316 Czechy Dania 4520-8200 7010-5150 (serwis gwarancyjny i wsparcie) (duński) Dominikana 1-866-434-2080 (hiszpański) Page 20Kraj lub region Numer telefonu Indie 1800-425-2666 or +91-80-2535-9183 (angielski) Indonezja 021 5238 823 001-803-606-282 (tylko połączenia lokalne) +603 8315 6859 (DID) (angielski, indonezyjski) Irlandia 01-815-9202 01-881-1444 (serwis gwarancyjny i wsparcie) (angielski) Izrael Centrum serwisowe Givat Shmuel: +972-3-531-3900 (hebrajski, angielski) Włochy 02-7031-6101 +39-800-820094 (serwis gwarancyjny i wsparcie) Page 21International Office Products (pvt) Ltd. : 00 92 212 422 569, 00 92 213 241 2023 Selling Business Systems: 00 92 21 568 9823 Panama 206-6047 001-866-434-2080 (Centrum wsparcia dla klientów Lenovo — numer bezpłatny) (hiszpański) Paragwaj 009-800-52-10026 (hiszpański) Peru 0-800-50-866 (hiszpański) Page 22Kraj lub region Numer telefonu Filipiny 1800-1601-0033 (tylko połączenia lokalne) +603 8315 6858 (DID) (angielski, filipiński) Polska +48 22 760-73-00 (polski) Portugalia +351 21 892 7046 (portugalski) Katar Al Mana Computer Services: 00 974 4489 966 (wewn. 1992) Qatar Computer Services W. L. L: 00 974 4441 212 Gulf Business Machines: 00-974 462 1395 Rumunia +4-021-224-4015... html? page=23#manual">Page 23Kraj lub region Numer telefonu Ukraina 0800 507 333 0040 21 40 10 870 (numer płatny) (ukraiński, rosyjski, angielski) Zjednoczone Emiraty Arabskie 800 02000141 (angielski, arabski) Wielka Brytania 01475-555-055 08705-500-900 (standardowe wsparcie gwarancyjne) (angielski) Stany Zjednoczone 1-800-426-7378 (wybierz „Option #1“) (angielski) Urugwaj 000-411-005-6649 (hiszpański) Page 24Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=25#manual">Page 25: Dodatek A. Ograniczona Gwarancja LenovoDodatek A. Ograniczona Gwarancja Lenovo Niniejszy Dodatek zawiera informacje o obowiązującym w Twoim kraju lub regionie okresie gwarancyjnym oraz typie serwisu gwarancyjnego dla produktu firmy Lenovo. ThinkPad Edge 11" Okres Typ serwisu Typ maszyny Kraj lub region zakupu gwarancyjny gwarancyjnego... html? page=26#manual">Page 26: Typy SerwisuW tym przypadku Dostawca Usług na własny koszt dostarczy nabywcy części CRU do zainstalowania. Informacje na temat części CRU oraz instrukcje dotyczące wymiany są wysyłane wraz z produktem i udostępniane przez Lenovo na żądanie w dowolnym czasie. Części CRU łatwe do zainstalowania przez Klienta zwane są... html? page=27#manual">Page 27Po naprawieniu lub wymianie produkt zostanie zwrócony nabywcy na ryzyko i koszt Lenovo, chyba że Dostawca Usług określi inny tryb postępowania. 6. Serwis z wysyłką w obu kierunkach W tym przypadku produkt zostanie naprawiony lub wymieniony po dostarczeniu go przez nabywcę... html? page=28#manual">Page 28: Suplemento De Garantía Para MéxicoSuplemento de Garantía para México Este Suplemento se considera parte integrante de la Garantía Limitada de Lenovo y será efectivo única y exclusivamente para los productos distribuidos y comercializados dentro del Territorio de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de conflicto, se aplicarán los términos de este Suplemento. html? page=29#manual">Page 29: Dodatek B. Części Wymieniane Przez Klienta (Cru)Po zdjęciu panelu można zobaczyć część CRU. Oba typy części CRU wymienione są w tabeli na następnej stronie. Pomoc elektroniczna Access Help oraz serwis WWW wsparcia firmy Lenovo (http://www. com/CRUs) zawierają instrukcje wymiany części CRU do samodzielnego montażu i objętych usługą opcjonalną. html? page=30#manual">Page 30„Ogólnoświatowa lista telefonów“ na stronie 5. Informacja: Należy używać jedynie części komputerowych dostarczanych przez firmę Lenovo. Informacje gwarancyjne dotyczące części CRU dla danego typu komputera można znaleźć w Rozdziale 3 Informacje gwarancyjne w Podręczniku na temat bezpieczeństwa i gwarancji. html? page=31#manual">Page 31W poniższych tabelach podano listę części CRU dla danego komputera oraz informacje, gdzie można znaleźć instrukcje wymiany. Tabela 1. Części CRU do samodzielnego montażu Instrukcje Access Help Elektroniczny instalowania podręcznik konserwacji sprzętu Zasilacz Kabel zasilający zasilacza Nakładka na urządzenie TrackPoint ®... html? page=32#manual">Page 32

  Page 33: Dodatek C. Uwagi

  Firma Lenovo może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których mowa w niniejszej publikacji. Przedstawienie niniejszej publikacji nie daje żadnych uprawnień licencyjnych do tychże patentów. Pisemne zapytania w sprawie licencji można przesyłać... html? page=34#manual">Page 34: Uwaga O Klasyfikacji Eksportowejżadnym wypadku nie stanowią zachęty do ich odwiedzania. Materiały dostępne na tych stronach nie wchodzą w skład materiałów opracowanych do tego produktu firmy Lenovo, a użytkownik może korzystać z nich na własną odpowiedzialność. html? page=35#manual">Page 35• Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment. html? page=36#manual">Page 36Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022... html? page=37#manual">Page 37: Oświadczenia Weee UeJapońskie oświadczenie zgodności produktów podłączanych do gniazdek sieci elektrycznej, w których płynie prąd o natężeniu nie przekraczającym 20 A na fazę Informacje na temat serwisowania produktów marki Lenovo na Tajwanie Oświadczenia WEEE UE Znak WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment — Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) jest używany jedynie w krajach Unii Europejskiej (UE)

  Page 38: Weee - Chiny

  środowiska dzięki stosowaniu energooszczędnych produktów i procedur. Firma Lenovo z dumą oferuje swoim klientom produkty zgodne ze standardem ENERGY STAR. Komputery firmy Lenovo poniższych typów oznaczone symbolem ENERGY STAR zostały zaprojektowane i przetestowane pod kątem zgodności z wymaganiami programu ENERGY STAR dla komputerów. html? page=39#manual">Page 39środowisko i zmniejszasz emisję gazów powodujących efekt cieplarniany. Więcej informacji na temat programu ENERGY STAR zawiera serwis WWW: http://www. energystar. gov Firma Lenovo zachęca do efektywnego korzystania z energii elektrycznej na codzień. Aby w tym pomóc, firma Lenovo fabrycznie skonfigurowała następujące opcje zarządzania zasilaniem, włączające się, kiedy komputer pozostaje nieaktywny przez określoną... html? page=40#manual">Page 40: Uwagi Dotyczące Informacji O Bezpieczeństwie I Informacji GwarancyjnychManuals (Podręczniki użytkownika). Uwaga o przepisach Najnowsza wersja Uwagi o przepisach została umieszczona w serwisie WWW. Aby się z nimi zapoznać, przejdź pod adres http://www. com/support, a następnie kliknij odsyłacz User Guides & Manuals (Podręczniki użytkownika). Znaki towarowe Następujące nazwy są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych... html? page=41#manual">Page 41Nazwy innych przedsiębiorstw, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych podmiotów. Dodatek C. Uwagi... html? page=42#manual">Page 42Page 44Numer PN: 0A96726 Printed in China (1P) P/N: 0A96726 *0A96726*...

Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Cisco Vg420

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Cisco Vg420

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Cisco Vg420