Podręcznik konserwacji podzespołów z ilustrowaną listą części Caleffi 535060 1

Podręcznik konserwacji podzespołów Caleffi 535060 1 to profesjonalny przewodnik po utrzymaniu i konserwacji podzespołów. Zawiera ona szczegółową listę części i instrukcje dotyczące konserwacji wszystkich podzespołów. Zawiera ona ilustracje wszystkich części, a także wskazówki dotyczące konserwacji i czyszczenia. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje dotyczące czynności konserwacyjnych. Dzięki Podręcznikowi konserwacji podzespołów Caleffi 535060 1 jesteś w stanie zapewnić, że twoje urządzenia będą pracować w sposób niezawodny i bezpieczny.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konserwacji podzespołów z ilustrowaną listą części Caleffi 535060 1

Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik z zakresu kwalifikacji ELM. 03 (Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych).

Publikacja przedstawia najważniejsze wiadomości dotyczące podstaw rysunku technicznego, w tym rzutowania prostokątnego i rzutowania aksonometrycznego, widoków, przekrojów, wymiarowania, rysunków wykonawczych, złożeniowych, montażowych, schematycznych, operacyjnych i zabiegowych, a także systemów CAD. Podręcznik szczegółowo opisuje klasyfikację materiałów, w tym metali i ich stopów, stopów żelaza z węglem, metali nieżelaznych i ich stopów, polimerów, materiałów ceramicznych i kompozytowych.

Omawia pomiary warsztatowe i kwestie związane z podstawami technologii, takie jak: odlewnictwo, walcowanie, ciągnienie, kucie, tłoczenie, toczenie, frezowanie, struganie i dłutowanie, wiercenie i szlifowanie. Skrupulatnie charakteryzuje elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne, np. wały i osie, łożyska, sprzęgła, hamulce i przekładnie.

Dzięki podręcznikowi przyszły technik pozna zasady montażu i obsługi elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych, a także wykonywania połączeń części maszyn, w tym m. in. połączeń nitowych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych.

Wiadomości teoretyczne są wsparte przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami przybliżającymi praktyczne zastosowanie wiedzy. Dzięki wykorzystaniu kodów QR uczeń może skorzystać z dodatkowych materiałów, m. ilustracji i zdjęć.

Podręcznik, ze względu na swoje atuty, stanowi obowiązkową pozycję w przygotowaniach do egzaminu zawodowego.

Książka Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - Wróblewski Piotr - Wydawnictwa WKŁ

 • Księgarnia WKŁ
 • podręczniki szkolne

Autor: Wróblewski Piotr

ISBN: 978-83-206-1978-2

Wydanie: 1 / 2017
Liczba stron: 532
Liczba ilustracji: 174
Seria: Technik pojazdów samochodowych
Oprawa: miękka

Polecam: 74

Opis

Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony naprawie mechanicznych podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Przedstawiono w nim zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas naprawy pojazdów samochodowych, zasad organizacji pracy i wyposażenia zakładów napraw pojazdów samochodowych, zasad eksploatacji pojazdów samochodowych oraz doboru i wymiany podstawowych materiałów eksploatacyjnych, jak również technologii naprawy i regeneracji części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Szczegółowo opisano też naprawę silnika, mechanizmów podwozia samochodu (w tym mechanizmów układu przeniesienia napędu, nośnych i jezdnych, kierowniczych oraz hamulcowych), ogumienia i kół, jak również naprawę i konserwację podwozia oraz nadwozia. Materiał nauczania zilustrowano licznymi zdjęciami i rysunkami, obrazującymi zastosowania współczesnych przyrządów i urządzeń naprawczych oraz sposoby ich praktycznego wykorzystania. Na końcu każdego rozdziału zamiesz¬czono ćwiczenia oraz pytania kontrolne i polecenia, umożliwiające sprawdzenie stopnia opanowania podanych wiadomości. Podręcznik przystosowano do użytkowania przez kolejne roczniki uczniów (tzw. podręcznik wieloletni).
Książka jest przeznaczona dla uczniów techników i szkół branżowych, kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych, jak również dla uczestników kursów zawodowych w zakresie części drugiej kwalifikacji M. 18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 4/2017.


Podręcznik może być wykorzystywany do kształcenia w zawodachszkolnictwa branżowego zgodnie z podstawą programową 2017 w zakresie kwalifikacji MG. 18 oraz zgodnie z podstawą programową 2019 w zakresiekwalifikacji MOT. 05.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.


  Spis treści

  Od autora 10
  Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas napraw pojazdów samochodowych 11
  1. 1 Zasady bhp w zakładach naprawy pojazdów 11
  1. 2 Zagrożenia występujące podczas konserwacji nadwozia i drobnych prac spawalniczych 16
  1. 3 Szczególne zagrożenia występujące podczas prac naprawczych 19
  1. 4 Pytania kontrolne i polecenia 22
  Zasady organizacji pracy w zakładach napraw pojazdów samochodowych 23
  2. 1 Wiadomości wstępne 23
  2. 2 Organizacja napraw pojazdów samochodowych 25
  2. 2. 1 Rodzaje i formy organizacji napraw pojazdów 25
  2. 2 Demontaż zespołów i podzespołów pojazdów 27
  2. 3 Pytania kontrolne i polecenia 32
  2. 3 Metody weryfikacji głównych części pojazdów 32
  2. 3. 1 Cele i organizacja weryfikacji części 33
  2. 2 Przyrządy pomiarowe 34
  2. 3 Metody wykrywania wad wewnętrznych 38
  2. 4 Badania endoskopowe 41
  2. 5 Pytania kontrolne i polecenia 43
  2. 4 Dobór części, podzespołów i zespołów pojazdów do wymiany 43
  2. 4. 1 Kryteria doboru części zamiennych nowych i regenerowanych 43
  2. 2 Regulacje prawne napraw gwarancyjnych 47
  2. 3 Kompletowanie części i montaż zespołów pojazdów 49
  2. 4 Pytania kontrolne i polecenia 49
  2. 5 Próby zespołów i pojazdów po naprawie 50
  2. 5. 1 Pytania kontrolne i polecenia 51
  Wyposażenie zakładów napraw pojazdów samochodowych 52
  3. 1 Wiadomości wstępne 52
  3. 2 Uniwersalne wyposażenie zakładu napraw i obsługi pojazdów 53
  3. 1 Narzędzia do napraw ogólnych 54
  3. 2 Narzędzia do napraw metodami obróbki mechanicznej 60
  3. 3 Narzędzia do napraw metodami zgrzewania i klejenia 62
  3. 4 Pytania kontrolne i polecenia 63
  3. 3 Specjalistyczne wyposażenie zakładu napraw i obsługi pojazdów 64
  3. 1 Urządzenia do naprawy turbosprężarek 64
  3. 2 Urządzenia do obsługi układu smarowania silnika 64
  3. 3 Narzędzia do naprawy szyb samochodowych 65
  3. 4 Urządzenia do naprawy ogumienia 66
  3. 5 Urządzenia do obsługi układów klimatyzacji 68
  3. 6 Urządzenia do naprawy elementów osprzętu silnika 70
  3. 7 Przyrządy do obsługi instalacji wtrysku gazu LPG i CNG 73
  3. 8 Ćwiczenie 73
  3. 9 Pytania kontrolne i polecenia 73
  Zasady eksploatacji pojazdów samochodowych 75
  4. 1 Techniczne i eksploatacyjne procesy zużycia pojazdów samochodowych 75
  4. 1. 1 Procesy zużywania w węzłach trących mechanizmów samochodów 75
  4. 2 Zużycie trybologiczne 76
  4. 3 Zużycie nietrybologiczne 78
  4. 4 Eksploatacyjne czynniki zużycia 81
  4. 5 Obsługa pojazdów samochodowych 82
  4. 6 Wpływ warunków pracy silnika spalinowego na jego trwałość 83
  4. 7 Objawy zużycia zespołów pojazdów samochodowych 85
  4. 8 Pokrycia i powłoki ochronne elementów silników 90
  4. 9 Ćwiczenie 96
  4. 10 Pytania kontrolne i polecenia 97
  4. 2 Korozja i jej wpływ na przebieg zużycia pojazdów 97
  4. 1 Korozja metali 97
  4. 2 Korozja tworzyw sztucznych i materiałów ceramicznych 102
  4. 3 Metody ochrony metali i tworzyw sztucznych przed korozją 103
  4. 4 Ćwiczenie 106
  4. 5 Pytania kontrolne i polecenia 107
  Dobór i wymiana podstawowych materiałów eksploatacyjnych w samochodzie 108
  5. 1 Zasady doboru materiałów eksploatacyjnych 108
  5. 1 Dobór cieczy chłodzącej do układów chłodzenia klasycznych i z regulacją programową 108
  5. 2 Dobór oleju silnikowego pod względem układu zasilania i układu oczyszczania spalin 110
  5. 3 Dobór płynu hamulcowego do układów hamulcowych 120
  5. 4 Dobór oleju przekładniowego do mechanizmów układów przeniesienia napędu i kierowniczego 122
  5. 5 Dobór oleju hydraulicznego do układów wspomagania kierownicy, centralnych układów hydraulicznych, układów poziomowania nadwozia i zawieszenia oraz układów klimatyzacji 127
  5. 6 Dobór smarów plastycznych do łożysk, przegubów i ruchomych elementów nadwozia 131
  5. 7 Dobór płynów do spryskiwaczy szyb i reflektorów 133
  5. 8 Dobór czynnika chłodniczego układu klimatyzacji 134
  5. 9 Ćwiczenie 135
  5. 10 Pytania kontrolne i polecenia 136
  5. 2 Wymiana wybranych materiałów eksploatacyjnych 136
  5. 1 Wymiana cieczy chłodzącej w układzie chłodzenia silnika 137
  5. 2 Wymiana oleju silnikowego 140
  5. 3 Wymiana płynu hamulcowego 142
  5. 4 Wymiana płynu hydraulicznego w hydraulicznym układzie sterowania sprzęgłem 148
  5. 5 Wymiana płynu hydraulicznego w mechanizmie wspomagania układu kierowniczego 149
  5. 6 Wymiana oleju przekładniowego w mechanicznych i automatycznych skrzynkach biegów 151
  5. 7 Wymiana oleju przekładniowego w przekładni głównej, mechanizmie różnicowym i moście napędowym 155
  5. 8 Wymiana oleju przekładniowego w przekładni kierowniczej 157
  5. 9 Wymiana czynnika chłodniczego w układzie klimatyzacji 159
  5. 10 Ćwiczenie 162
  5. 11 Pytania kontrolne i polecenia 163
  Technologia naprawy i regeneracji części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 164
  6. 1 Naprawa metodą obróbki mechanicznej 164
  6. 1 Naprawa metodą obróbki na wymiar naprawczy 164
  6. 2 Naprawa z wykorzystaniem elementów pośrednich 165
  6. 3 Naprawa metodą ślusarską 166
  6. 4 Naprawa metodą obróbki plastycznej 167
  6. 5 Ćwiczenie 169
  6. 6 Pytania kontrolne i polecenia 169
  6. 2 Naprawa metodą klejenia 170
  6. 1 Dobór klejów stosowanych do naprawy części samochodowych 170
  6. 2 Naprawa elementów wyposażenia samochodów metodą klejenia 172
  6. 3 Ćwiczenie 173
  6. 4 Pytania kontrolne i polecenia 174
  6. 3 Naprawa metodami spawalniczymi 174
  6. 1 Naprawa metodą spawania 174
  6. 2 Naprawa metodą napawania 177
  6. 3 Naprawa metodą zgrzewania 178
  6. 4 Naprawa metodą lutowania 180
  6. 5 Naprawa metodą lutospawania 181
  6. 6 Ćwiczenie 181
  6. 7 Pytania kontrolne i polecenia 182
  Naprawa silnika 183
  7. 1 Przygotowanie silnika do naprawy 183
  7. 1 Wymontowanie silnika z samochodu 183
  7. 2 Demontaż i montaż silnika 186
  7. 3 Ćwiczenie 189
  7. 4 Pytania kontrolne i polecenia 189
  7. 2 Naprawa kadłuba i głowicy 190
  7. 1 Sprawdzenie stanu oraz szczelności kadłuba i głowicy 190
  7. 2 Weryfikacja płaszczyzn styku kadłuba i głowicy 195
  7. 3 Sprawdzanie luzu tłoka w cylindrze 197
  7. 4 Sprawdzanie luzu trzonka zaworu w prowadnicy oraz weryfikacja gniazd zaworów i tulejek wałka (wałków) rozrządu 199
  7. 5 Naprawa pęknięć kadłuba i głowicy 201
  7. 6 Naprawa gładzi cylindrów 203
  7. 7 Naprawa płaszczyzn styku kadłuba i głowicy 212
  7. 8 Naprawa gwintów i otworów w kadłubie oraz w głowicy 221
  7. 9 Naprawa gniazd zaworów w głowicy, prowadnic zaworów i zaworów 225
  7. 10 Naprawa powierzchni kadłuba i głowicy metodą szlifowania taśmowego 229
  7. 11 Wymiana głowicy 231
  7. 12 Ćwiczenie 234
  7. 13 Pytania kontrolne i polecenia 235
  7. 3 Naprawa elementów układu tłokowo-korbowego 236
  7. 1 Pomiary kontrolne tłoków i sworzni tłokowych 236
  7. 2 Naprawa tłoków i sworzni tłokowych 240
  7. 3 Pomiary kontrolne pierścieni tłokowych 243
  7. 4 Wymiana pierścieni tłokowych 246
  7. 5 Weryfikacja korbowodów 248
  7. 6 Naprawa korbowodów 251
  7. 7 Weryfikacja wałów korbowych 252
  7. 8 Naprawa wału korbowego 255
  7. 9 Dobór i wymiana łożysk korbowych i głównych wału korbowego 260
  7. 10 Ćwiczenie 262
  7. 11 Pytania kontrolne i polecenia 263
  7. 4 Naprawa elementów układu rozrządu 264
  7. 1 Weryfikacja wałków rozrządu 264
  7. 2 Naprawa i wymiana wałków rozrządu 269
  7. 3 Weryfikacja zaworów oraz prowadnic i sprężyn zaworów 272
  7. 4 Naprawa i wymiana dźwigni zaworów oraz popychaczy walcowych i hydraulicznych 274
  7. 5 Weryfikacja i naprawa kół zębatych napędu rozrządu 275
  7. 6 Wymiana elementów napędu rozrządu zębatą przekładnią pasową umieszczoną z przodu silnika 278
  7. 7 Wymiana elementów napędu rozrządu zębatą przekładnią łańcuchową umieszczoną z tyłu silnika 281
  7. 8 Wymiana elementów napędu rozrządu wyposażonego w zębatą przekładnię pasową i zmienne fazy rozrządu 283
  7. 9 Sprawdzanie i regulacja luzu zaworów 286
  7. 10 Ćwiczenie 289
  7. 11 Pytania kontrolne i polecenia 290
  7. 5 Naprawa elementów układu chłodzenia 290
  7. 1 Wymiana termostatu z wkładką z elastomeru i regulowanego elektronicznie 290
  7. 2 Ocena stanu mechanicznej i elektrycznej pompy cieczy chłodzącej 294
  7. 3 Naprawa i wymiana mechanicznej oraz elektrycznej pompy cieczy chłodzącej 295
  7. 4 Naprawa i wymiana chłodnicy cieczy chłodzącej oraz chłodnicy powietrza doładowanego 296
  7. 5 Ćwiczenie 298
  7. 6 Pytania kontrolne i polecenia 299
  7. 6 Naprawa układu smarowania 299
  7. 6. 1 Weryfikacja pompy oleju 299
  7. 2 Weryfikacja chłodnicy oleju 303
  7. 3 Naprawa i wymiana siatkowego filtru wstępnego oleju oraz miski olejowej 304
  7. 4 Naprawa i wymiana pompy oleju 305
  7. 5 Naprawa i wymiana chłodnicy oleju silnikowego i przewodów oleju 309
  7. 6 Ćwiczenie 310
  7. 7 Pytania kontrolne i polecenia 311
  7. 7 Naprawa elementów układu zapłonowego oraz układu wstępnego podgrzewania silnika 311
  7. 7. 1 Wymiana świec zapłonowych, przewodów wysokiego napięcia i cewek zapłonowych 311
  7. 2 Wymiana świec żarowych i przewodów zasilających 314
  7. 3 Wykręcanie urwanych świec żarowych 318
  7. 4 Ćwiczenie 319
  7. 5 Pytania kontrolne i polecenia 320
  7. 8 Naprawa zespołów układu wtrysku paliwa silników o zapłonie iskrowym 320
  7. 8. 1 Wymiana elektrycznej pompy paliwa niskiego ciśnienia i czujnika poziomu paliwa 320
  7. 2 Naprawa i wymiana pompy paliwa wysokiego ciśnienia oraz zaworu regulacyjnego ciśnienia paliwa 325
  7. 3 Naprawa i wymiana wtryskiwaczy paliwa 328
  7. 4 Wymiana sterowników pompy paliwa i zaworu bezpieczeństwa 333
  7. 5 Ćwiczenie 334
  7. 6 Pytania kontrolne i polecenia 334
  7. 9 Naprawa zespołów układu wtrysku paliwa silników o zapłonie samoczynnym 335
  7. 9. 1 Naprawa i wymiana pompy paliwa wysokiego 335
  7. 2 Naprawa i wymiana wtryskiwaczy paliwa 340
  7. 3 Wymiana zasobnika paliwa i przewodów wysokiego ciśnienia 344
  7. 4 Wymiana czujnika ciśnienia paliwa w zasobniku 345
  7. 5 Ćwiczenie 346
  7. 6 Pytania kontrolne i polecenia 347
  7. 10 Naprawa układów dolotowego i wylotowego 347
  7. 10. 1 Naprawa i wymiana kolektora dolotowego 348
  7. 2 Naprawa i wymiana turbosprężarki 350
  7. 3 Naprawa i wymiana sprężarki mechanicznej 355
  7. 4 Naprawa i wymiana reaktora katalitycznego oraz filtra cząstek stałych 359
  7. 5 Naprawa i wymiana tłumików oraz pośrednich elementów układu wylotowego 364
  7. 6 Naprawa i wymiana elementów wyposażenia układu recyrkulacji spalin 369
  7. 7 Ćwiczenie 372
  7. 8 Pytania kontrolne i polecenia 373
  7. 11 Montaż i naprawa sekwencyjnych układów zasilania gazem LPG 373
  7. 11. 1 Dobór instalacji zasilania gazem LPG do silnika o zapłonie iskrowym 373
  7. 2 Montaż i naprawa reduktora 374
  7. 3 Montaż i naprawa wtryskiwaczy gazu oraz listew wtryskowych gazu 375
  7. 4 Montaż sterownika gazu 377
  7. 5 Montaż elektrozaworów i przewodów gazu 379
  7. 6 Montaż zbiornika gazu oraz filtra fazy lotnej 380
  7. 7 Regulacja zainstalowanej instalacji gazowej 383
  7. 8 Ćwiczenie 383
  7. 9 Pytania kontrolne i polecenia 386
  Naprawa mechanizmów podwozia samochodu 387
  8. 1 Naprawa mechanizmów napędowych 387
  8. 1 Weryfikacja sprzęgieł 387
  8. 2 Naprawa i wymiana sprzęgła ciernego, elektromagnetycznego oraz automatycznego 392
  8. 3 Wymiana sprzęgła samonastawnego 394
  8. 4 Weryfikacja jednomasowego i dwumasowego koła zamachowego 401
  8. 5 Naprawa i wymiana jednomasowego oraz dwumasowego koła zamachowego 403
  8. 6 Naprawa i wymiana mechanicznej skrzynki biegów 407
  8. 7 Naprawa i wymiana automatycznych skrzynek biegów 411
  8. 8 Naprawa i wymiana wału napędowego 421
  8. 9 Naprawa i wymiana mostu napędowego 424
  8. 10 Naprawa i wymiana półosi oraz przegubów napędowych 434
  8. 11 Ćwiczenie 438
  8. 12 Pytania kontrolne i polecenia 439
  8. 2 Naprawa mechanizmów nośnych i jezdnych 439
  8. 1 Naprawa ram samochodowych 440
  8. 2 Wymiana kolumny zawieszenia przedniego 442
  8. 3 Wymiana sprężyny śrubowej kolumny przedniego zawieszenia 446
  8. 4 Wymiana wahaczy, tulei i sworzni kulowych zawieszenia półniezależnego oraz niezależnego 447
  8. 5 Wymiana drążków reakcyjnych 450
  8. 6 Wymiana sprężyny śrubowej i amortyzatora tylnego zawieszenia 451
  8. 7 Wymiana drążków skrętnych i stabilizatorów 452
  8. 8 Ćwiczenie 453
  8. 9 Pytania kontrolne i polecenia 454
  8. 3 Naprawa mechanizmów kierowniczych 454
  8. 1 Wymiana koła kierownicy i zespołu poduszki gazowej 454
  8. 2 Naprawa i wymiana kolumny kierownicy 457
  8. 3 Naprawa i wymiana zębatkowej przekładni kierowniczej 459
  8. 4 Naprawa i wymiana mechanizmu zwrotniczego 462
  8. 5 Naprawa i wymiana elementów hydraulicznego mechanizmu wspomagania układu kierowniczego 464
  8. 6 Naprawa i wymiana elementów elektromechanicznego mechanizmu wspomagania układu kierowniczego 466
  8. 7 Ćwiczenie 469
  8. 8 Pytania kontrolne i polecenia 469
  8. 4 Naprawa mechanizmów hamulcowych 470
  8. 1 Naprawa i wymiana bębnów oraz szczęk hamulcowych 470
  8. 2 Naprawa tarcz hamulcowych 473
  8. 3 Wymiana tarcz i klocków hamulcowych w samochodach wyposażonych w konwencjonalny układ hamulcowy 475
  8. 4 Wymiana tarcz i klocków hamulcowych w samochodach wyposażonych w elektrohydrauliczny układ hamulcowy 481
  8. 5 Ćwiczenie 483
  8. 6 Pytania kontrolne i polecenia 483
  Naprawa ogumienia i kół 484
  9. 1 Naprawa ogumienia 484
  9. 1 Wymiana opon 484
  9. 2 Naprawa opon 495
  9. 3 Ćwiczenie 497
  9. 4 Pytania kontrolne i polecenia 497
  9. 2 Naprawa tarcz i obręczy kół 498
  9. 1 Sposoby naprawy tarcz i obręczy kół 498
  9. 2 Wyrównoważanie kół 499
  9. 3 Wymiana łożysk i piast kół 501
  9. 4 Ćwiczenie 504
  9. 5 Pytania kontrolne i polecenia 505
  Naprawa i konserwacja podwozia oraz nadwozia 506
  10. 1 Konserwacja podwozia pojazdu 506
  10. 2 Konserwacja powierzchni lakierowych i dekoracyjnych nadwozia pojazdu 508
  10. 3 Naprawa i wymiana szyb pojazdu 510
  10. 4 Naprawa i wymiana elementów wyposażenia wnętrza pojazdu 511
  10. 5 Ćwiczenie 514
  10. 6 Pytania kontrolne i polecenia 514
  Kosztorysowanie napraw pojazdów samochodowych 515
  11. 1 Warunki przyjęcia pojazdu do naprawy 515
  11. 2 Ćwiczenie 526
  11. 3 Pytania kontrolne i polecenia 526
  Bibliografia 527
  Źródła ilustracji 530
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Poinformuj znajomego o książce

   Duża okładka do pobrania

   Liczbaszt.

   Cena:75. 00 zł

   Produkt dostępny
   Wysyłamy w ciągu 24h

   Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

   Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
   Ilustracje dla nauczycieli

   Wróblewski Piotr, Kupiec Jerzy

   Podstawy elektrotechniki i elektroniki

   Doległo Marian

   Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

   Kołodziejczyk Sławomir

   Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B

   Wiśniewski Krzysztof

   Automatyzacja pracy maszyn roboczych. Metodyka i zastosowania

   Praca zbiorowa, red. Jan Szlagowski

   Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym

   Głażewski Marian, Nowocień Eugeniusz, Piechowicz Konrad

   Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

   Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

   Wróblewski Piotr

   Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
   Ilustracje dla nauczycieli

   Tanie książki - Twoja księgarnia internetowa.

   Przedmioty zawodowe

   • Branża budowlana
   • Branża ekonomiczna
   • Branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna
   • Branża fryzjersko-kosmetyczna
   • Branża gastronomiczna
   • Branża mechaniczna i samochodowa
   • Branża medyczno-społeczna
   • Branża rolnicza
   • Branża turystyczno-hotelarska
   • Pozostałe
   • Strona główna
   • Podręczniki szkolnePrzedmioty zawodoweBranża mechaniczna i samochodowa
   • Montaż elementów podzespołów i zespołów mechanicznych. Podręcznik do nauki zawodu. Technik mechatronik, mechatronik. Kwalifikacja ELM. 03. Część 1
    OpisRecenzje (0)Szczegóły
   • Podobne produkty
   • Opis

    Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik z zakresu kwalifikacji ELM. 03 (Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych).

    Publikacja przedstawia najważniejsze wiadomości dotyczące podstaw rysunku technicznego, w tym rzutowania prostokątnego i rzutowania aksonometrycznego, widoków, przekrojów, wymiarowania, rysunków wykonawczych, złożeniowych, montażowych, schematycznych, operacyjnych i zabiegowych, a także systemów CAD. Podręcznik szczegółowo opisuje klasyfikację materiałów, w tym metali i ich stopów, stopów żelaza z węglem, metali nieżelaznych i ich stopów, polimerów, materiałów ceramicznych i kompozytowych.

    Omawia pomiary warsztatowe i kwestie związane z podstawami technologii, takie jak: odlewnictwo, walcowanie, ciągnienie, kucie, tłoczenie, toczenie, frezowanie, struganie i dłutowanie, wiercenie i szlifowanie. Skrupulatnie charakteryzuje elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne, np. wały i osie, łożyska, sprzęgła, hamulce i przekładnie.

    Dzięki podręcznikowi przyszły technik pozna zasady montażu i obsługi elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych, a także wykonywania połączeń części maszyn, w tym m. in. połączeń nitowych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych.

    Wiadomości teoretyczne są wsparte przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami przybliżającymi praktyczne zastosowanie wiedzy. Dzięki wykorzystaniu kodów QR uczeń może skorzystać z dodatkowych materiałów, m. ilustracji i zdjęć.

    Podręcznik, ze względu na swoje atuty, stanowi obowiązkową pozycję w przygotowaniach do egzaminu zawodowego.

    • Autorzy: Łukasz Lip, Michał Tokarz, Stanisław Sierny
    • Wydawnictwo WSiP
    • Oprawa: Miękka
    • Stan: końcówka nakładu, książki są nowe, ale niepełnowartościowe (mogą posiadać zażółknięcia, drobne zagięcia, itp. ), mogą nie posiadać dodatków takich jak płyty CD, płyty DVD, mazaki, długopisy, naklejki i inne drobne elementy.
    • Model: 978830220365733
    • ISBN: 9788302203657
    • EAN: 978830220365733
    • Wymiary: 17. 0x24. 5x1. 4 cm

    Bestsellery - podręczniki

    • Poprzednie
    • Następne
    • Gadu-gadu, czyli Logopedia 3+

     Ćwiczenia znajdujące sięw książeczce skuteczniei w zabawny sposób pomogądzieciom prawidłowo wymawiaćgłoski i wyrazy. Są wspaniałąpomocą dydaktyczną dlanauczycieli oraz dla rodzicówdo pracy z dziećmi w domu.

     Ocena: 0/5

     Książka, op. miękka

     Oprawa:miękka

     Cena detaliczna14, 90 zł9, 90 zł

     Pomagamy dziecku z opóźnionym rozwojem mowy. Ćwiczenia usprawniające

     Publikacja przeznaczona jest dla logopedów, rodziców i opiekunów dzieci w różnym wieku, z opóźnionym rozwojem mowy, ale także z niepełnosprawnością intelektualną, z niedosłuchem, autyzmem, zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym i zespołem Downa. Zamieszczony w niej bogaty materiał...

     19, 50 zł18, 53 zł

     Samogłoski i wykrzyknienia. Słucham i uczę się mówić + CD

     Prawidłowa artykulacja samogłosek ma zasadnicze znaczenie dla wyrazistości wymowy, a tym samym do bycia rozumianym. Małe dziecko rozpoczyna ćwiczenie wokalizowania samogłosek już pod koniec drugiego miesiąca życia. W gaworzeniu niemowlęcym można usłyszeć wiele samogłosek, które nie występują w...

     Książka z płytą

     Ocena: 5/5

     26, 00 zł25, 99 zł

     Wyrażenia dźwiękonaśladowcze. Słucham i uczę się mówić + CD

     Wykrzyknienia i wyrażenie dźwiękonaśladowcze pojawiają się pod koniec pierwszego roku życia dziecka. Pełnią bardzo ważną rolę w rozwoju mowy i komunikacji. Dla wielu dzieci jeszcze przez kolejne dwa lata pozostają jedynym sposobem przekazywania znaczeń. Onomatopeje w naturalny sposób umożliwiają...

     21, 00 zł19, 95 zł

     Trudne głoski. Słucham i uczę się mówić + CD

     Trudne głoski to kolejne ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami słuchu fonemowego, dzieci dwujęzycznych, oraz osób uczących się języka polskiego jako obcego. Warunkiem prawidłowej wymowy głosek jest ich właściwa percepcja, czyli odbiór słuchowy. Dla dziecka z zaburzonym słuchem fonemowym głoski... pl/owocna-edukacja-slownik-ortograficzny-klasa-1-3-p-894224. html" data-id="894224" data-name="Owocna edukacja. Słownik ortograficzny. Klasa 1-3" data-category="Nauczanie zintegrowane" data-price="16. 58" data-list="produkt_besty_podreczniki_szkolne" data-model="9788378737452" data-position="8" data-module-id="8129" data-module-name="Bestsellery - podręczniki szkolne" data-module-position="2" data-brand="Wydawnictwo Mac Edukacja">Owocna edukacja. Klasa 1-3

     Publikacja zawiera podstawowe zasady polskiej pisowni. Prezentowane hasła są zgodne z obowiązującymi zasadami ortograficznymi oraz uwzględniają wyrazy, które niedawno weszły do języka polskiego. Czytelny druk i wyróżniki graficzne umożliwiają szybkie odnalezienie konkretnego wyrazu. Słownik to...

     25, 00 zł16, 58 zł

     36, 00 zł32, 40 zł

     53, 65 zł49, 50 zł

     Ćwiczenia wprowadzające i utrwalające głoski S, Z, C, DZ

     Prezentowana publikacja jest przeznaczona dla logopedów i terapeutów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców. Podane w niej ćwiczenia są na tyle łatwe, że będą w stanie wykonać je nawet dzieci od trzeciego roku życia. Publikacja zawiera zestaw ćwiczeń przygotowujących aparat...

     26, 90 zł22, 87 zł

     Wybrane bestsellery

     Władca Pierścieni

     Niełatwo powiedzieć, na czym polega tajemnica uroku wywieranego przez "Władcę Pierścieni". Miał niewątpliwie rację C. S Lewis, pisząc: "Dla nas, żyjących w paskudnym, zmaterializowanym i pozbawionym romantyzmu świecie możliwość powrotu dzięki tej książce do czasów heroicznych przygód, barwnych,...

     najniższa cena z 30 dni:86, 04 zł

     Kabalista

     TYM RAZEM BEHAWIORYSTA BĘDZIE MUSIAŁ ZMIERZYĆ SIĘ Z NAJGORSZYM KOSZMAREM Półtora roku po tym, jak Małgorzata Rosa wyjechała do Warszawy, szefostwo stacji telewizyjnej chce, by dziennikarka wróciła do rodzinnego miasta. Ma przygotować materiał na temat ofiary gwałtu, której opolska prokuratura...

     30, 31 zł

     LEGO City Ciężarówka recyklingowa 60386

     Zestaw z ciężarówką recyklingową Ten zestaw dla dzieci od piątego roku życia LEGO® City Ciężarówka recyklingowa (60386) zawiera wiele realistycznych elementów, w tym centrum recyklingu z trzema pojemnikami. Ciężarówka ma przechylany podnośnik do opróżniania pojemników i podnoszoną platformę do...

     118, 21 zł

     LEGO DUPLO Zygzak McQueen i Złomek — myjnia 10996

     Zabawka z myjnią samochodową dla dzieci Podaruj zestaw LEGO® DUPLO® ǀ Disney and Pixar’s Cars Zygzak McQueen i Złomek – myjnia (10996) dzieciom w wieku od dwóch lat. Ten zabawny model pozwoli małym budowniczym spędzić czas z ulubionymi postaciami z filmu „Auta”, a także umyć je na myjni....

     125, 34 zł

     LEGO City Pingwinia furgonetka ze slushem 60384

     Pingwinia furgonetka ze slushem przyjechała! Wprowadź letni klimat do dziecięcej zabawy dzięki zestawowi LEGO® City Pingwinia furgonetka ze slushem (60384). Ten pingwini pojazd ma wiele fajnych funkcji urozmaicających zabawę pięciolatków i starszych dzieci, w tym zaplecze z czterema maszynami do...

     66, 57 zł

     Barbie Lalka Totally Hair HCM91 HCM87 Mattel

     Lalka Barbie (Totally Hair) z akcesoriami. Produkt jest licencjonowany. Przy jego projekcie zadbano o jakość i odwzorowanie detali. Laleczka jest przegubowa (głowa, nogi, ręce). Postać odznacza się modną fryzują, wydatnymi brwiami i makijażem. Jej sylwetka jest wysportowana. Barbie jest ubrana w...

     110, 49 zł

     LEGO City Warsztat tuningowania samochodów 60389

     Szczegółowy warsztat tuningowania samochodów Tuning samochodów to bułka z masłem dzięki temu zestawowi LEGO® City Warsztat tuningowania samochodów (60389), który zawiera warsztat z mnóstwem funkcji i dwoma samochodami, które można modyfikować. Dzieci mogą wybrać silniki, a także przednie i tylne...

     182, 39 zł

     Folwark zwierzęcy i Dziennik z folwarku

     Odrzucana przez znanych brytyjskich wydawców, również z przyczyn politycznych (wcześniej jej maszynopis omal nie został zniszczony w Londynie w eksplozji niemieckiej latającej bomby V-1), alegoryczna bajka Folwark zwierzęcy ukazała się w Anglii 17 sierpnia 1945 r. w nakładzie 4500 egzemplarzy. Od...

     23, 75 zł

     LEGO DUPLO Spider-Man — zabawa w dom 10995

     Zestaw dla małych fanów Spider-Mana Superbohaterowie w wieku od dwóch lat wkroczą do akcji jako ulubione pajęcze postaci dzięki zestawowi LEGO® DUPLO® Marvel Spider-Man – zabawa w dom (10995). Inspirowany serialem Disney+ zestaw pozwala dzieciom odtwarzać scenki ze Spider-Manem, uratować kotka,...

     93, 42 zł

     Barbie Lalka Totally Hair Kwiaty Mattel

     Zainspirowana niezwykle popularną lalką Barbie sprzed 30 lat, lalka Barbie Totally Hair z motywem kwiatów ma swój własny przebojowy styl i fryzurę. Lalka ma bardzo długie włosy (21, 5 cm), które można dowolnie układać. Zestaw zawiera ponad 15 dodatkowych elementów, w tym 8 spinek ze zmianą koloru,...

     93, 87 zł

     LEGO Minecraft Ośnieżone szczyty 21243

     Pełna emocji przygoda z Minecrafta® na ośnieżonych szczytach Zestaw LEGO® Minecraft® Ośnieżone szczyty (21243) jest pełen praktycznych elementów i funkcji, które urozmaicają zabawę graczom w wieku od ośmiu lat i starszym. Wiele rzeczy do zbudowania, walczenia, odkrywania i wysadzania! Gracze w...

     124, 42 zł

     LEGO City Motocykl kaskaderski z niedźwiedziem 60356

     Realistyczny zestaw kaskaderski dla dzieci! Zestaw LEGO® City Motocykl kaskaderski z niedźwiedziem (60356) gwarantuje wiele godzin wspaniałej zabawy dzieciom w wieku od pięciu lat. Zawiera on napędzany kołem zamachowym motocykl do wykonywania niesamowitych skoków i trików. Wystarczy dodać...

     27, 49 zł

Zobacz, dlaczego warto nam zaufać

Podręcznik konserwacji podzespołów z ilustrowaną listą części Caleffi 535060 1

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konserwacji podzespołów z ilustrowaną listą części Caleffi 535060 1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konserwacji podzespołów z ilustrowaną listą części Caleffi 535060 1