Podręcznik z informacjami dla użytkownika Canon Bubble Jet Pixma Ix4000

Canon Bubble Jet Pixma IX4000 to wielofunkcyjna drukarka, która oferuje szybkie, wysokiej jakości drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie. Drukarka ma szeroki zakres funkcji, w tym: automatyczne dupleksowanie, zmniejszanie i powiększanie obrazów, drukowanie bezpośrednio z pamięci USB, bezpieczne drukowanie i opcja drukowania dwustronnego. Canon Bubble Jet Pixma IX4000 umożliwia drukowanie w wysokiej jakości, w rozdzielczości do 4800 x 1200 dpi, z szybkością do 12 stron na minutę. Podręcznik z informacjami dla użytkownika Canon Bubble Jet Pixma IX4000 zawiera instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji i konserwacji drukarki oraz wyczerpujące informacje na temat jej funkcji i ustawień. Można go łatwo znaleźć w witrynie internetowej producenta.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik z informacjami dla użytkownika Canon Bubble Jet Pixma Ix4000

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy CANON BUBBLE JET I550. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy CANON BUBBLE JET I550 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla CANON BUBBLE JET I550


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika CANON BUBBLE JET I550

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Dziki temu niejawne informacje pozostan bezpieczne.Zgodnoci z przepisami cieki audytów pozwalaj nadzorowa nadawców informacji i kontrolowa, kto realizuje okrelone cele zgodnoci.Troska o rodowisko Zmniejsz wplyw na rodowisku wynikajcy z przesylania dokumentów papierowych tradycyjnymi metodami (faks, kurier, poczta).Lepsze wykorzystanie zasobów sieciowych Wybierz gotowe wtyczki sporód wielu dostpnych lub samodzielnie utwórz wlasne lcza z dowolnymi programami firmowymi.Z formatu papierowego na cyfrowy011010101010 0000101010100 101101110101010 101010101001010 001011110101010 101010101010101 101010101010101 010101010100001 001010011111010 101010100101011Zwrot kosztówZarzdzanie dokumentamiFinance / / Finance Spreadsheet SpreadsheetSpreadsheet Management Document Document Management Management Management Finance /Przetwarzanie danychDocument ManagementDocument DocumentFinance Finance / / Spreadsheet SpreadsheetData Data Data Collaboration & Desktop Publishing Processing Processing Processing Document ExchangeExchange Word Word Processing Document Exchange & & Word& Processing Document & Data CollaborationProcessingWspólpraca i wymiana dokumentów Collaboration & & CollaborationDTP i przetwarzanie tekstów Desktop Publishing Desktop PublishingData Processing ProcessingCollaboration & Document Exchange Document ExchangeDesktop Pu Desktop Pub & & Word Pro Word ProceCLIORCLIOR CLIOR© 2010 Nuance Commnucations, Inc. All rights reserved.Lepszy przeplyw dokumentów.Program eCopy pozwala bezproblemowo zintegrowa ze sob posiadane urzdzenie Canon oraz kluczowe aplikacje firmowe. Dziki temu pracownicy mog bezporednio rozpocz automatyczne zapisywanie i przetwarzanie informacji biznesowych uwizionych na papierze.Wprowadzanie danych z formularzy bezporednio do bazy danychPoló dokument w podajniku lub na szybie. Uwierzytelnienie i wybór przeplywu pracy Skanowanie dokumentu Sprawdzanie zapisanych informacji i wprowadzanie korekt Program ShareScan konwertuje, dzieli, kompresuje, nadaje nazwy, klasyfikuje, indeksuje i zapisuje w archiwach.Korzyci· Koniec uzupelnianiawszystkich pól -- wystarczy wprowadzi nierozpoznane znaki. [... ] Uwierzytelnienie i wybór przeplywu pracy Skanowanie dokumentu Sprawdzanie zapisanych informacji i wprowadzanie korekt Program ShareScan konwertuje, dzieli, kompresuje, nadaje nazwy, klasyfikuje, indeksuje i zapisuje w archiwach.wszystkich pól -- wystarczy wprowadzi nierozpoznane znaki. biznesowych bezporednio przy kopiarce.· Latwa obsluga przezPrzeslanie wyodrbnionych danych do systemów biznesowych· Koczenie procesówAutomatyczne usuwanie danych poufnych w urzdzeniuWybierz miejsce docelowe. Wprowad slowa do Program usunicia lub wyrónienia skanuje i na dokumencie. Program wysyla, drukuje, archiwizuje lub przesyla do miejsca docelowego pliki PDF z usunitymi informacjami poufnymi lub wyrónionymi informacjami kluczowymi.· Usunicie poufnychinformacji, takich jak numery kart kredytowych, zapewnia prywatno informacji. FCRA, GLB... ).· Zgodno (HIPAA, FERPA, · Automatyczne wyrónianieoszczdza czas: czytasz tylko wane informacje, co pozwala szybciej ocenia umowy.Skanowanie, konwersja i edycjaPoló dokument na podajniku lub na szybie. Nacinij przycisk Skanowanie skanowania do dokumentu programu Word lub do programu Excel. Program ShareScan konwertuje dokumenty do formatu Word lub Excel i przesyla plik do komputera lub innego miejsca docelowego.· Precyzyjne replikowaniedokumentów papierowych do formatu programu Word w celu ich edycji. arkuszy i tabel do formatu Excel z moliwoci edycji wierszy i kolumn tak, jak wygldaj na papierze. pienidzy na rczne tworzenie podobnych dokumentów.· Koniec marnotrawienia czasu iZmiana sposobu dystrybucji informacji w firmie moe pomóc w zwikszeniu produktywnoci, zapewnieniu zgody z przepisami oraz zmniejszeniu wplywu na rodowisko. Zestaw rozwiza eCopy gwarantuje, e niezalenie od wybranego sposobu wzrostu wydajnoci istnieje rozwizanie, które pozwoli go zrealizowa.Rozwizanie powszechnego problemu.Skanowanie dokumentów z urzdzenia wielofunkcyjnegoProgram eCopy ShareScan Elements dziala na urzdzeniach wielofunkcyjnych oraz pozwala na skanowanie i udostpnianie dokumentów jako skompresowanych plików PDF z moliwoci przeszukiwania. Dziki temu urzdzeniu skanery, kopiarki i urzdzenia wielofunkcyjne bez osadzonych rozwiza do skanowania i rozpoznawania tekstu mog zyska funkcje latwej dostpnoci, szybkiego indeksowania danych i szerokich moliwoci lcznoci. Przetwarzanieskanowanych obrazów jest wykonywane lokalnie przez komputer wbudowany do urzdzenia ScanStation.ScanStation dla skanerówUrzdzenie ScanStation wspólpracuje take z oddzielnymi skanerami, zamieniajc je w cz rozwizania do przeplywu pracy i dystrybucji dokumentów.Canon ScanFront 220eNiewielkie rozmiary i wbudowane oprogramowanie eCopy: skaner sieciowy ScanFront 220e to idealne rozwizanie dla zapracowanych biur i klientów w rónych rodowiskach.W dzisiejszym rodowisku wymagajcym szybkich reakcji profesjonalici nie chc traci czasu i pienidzy na walk z niezgodnymi formatami dokumentów lub rczne tworzenie tego samego dokumentu w rónych formatach. Program eCopy PDF Pro Office to wielofunkcyjna, latwa w obsludze aplikacja, która pozwala na tworzenie, modyfikowanie i konwertowanie plików PDF w celu ulatwienia wspólpracy i oszczdnoci w stopniu wyszym ni kiedykolwiek wczeniej.Wysza produktywno kadego uytkownika dziki programowi eCopy PDF Pro Office.Zwiksz wydajnoCho wikszo biur ma wicej ni jedno urzdzenie wielofunkcyjne, to niekoniecznie s one wyposaone w odpowiednie oprogramowanie do tworzenia i edytowania plików PDF (otwartego standardu wymiany dokumentów i najpopularniejszego formatu zapisu dokumentów przez urzdzenia). Wyniki bada pokazaly, e ponad 60% potrzebuje obslugi plików PDF, jednak odpowiednie programy znajduj si wylcznie na 10% komputerów.Zintegrowane rozwizanieWszystkie osadzone wersje programu eCopy Sharescan zawieraj jedn licencj na program eCopy PDF Pro Office slucy do edycji plików PDF przez uytkowników biznesowych. Jest to obecnie najlepsze dostpne rozwizanie do plików PDF dla komputerów i moe by uywane razem z urzdzeniem eCopy ShareScan lub jako samodzielny, wielofunkcyjny program. Dodatkowe licencje s sprzedawane oddzielnie.Warto bez kompromisówProgram eCopy PDF Pro Office jest dostpny za 1/3 ceny produktu o podobnych moliwociach -- najwysza warto bez adnych kompromisów.Funkcje programu eCopy PDF Pro Office:tworzenie, edycja i oznaczanie standardowych plików PDF; konwertowanie plików PDF z i do formatów Office. automatyczne porównywanie wersji dokumentów; usuwanie poufnych informacji lub ich wyrónianie przy uyciu zaawansowanego wyszukiwania; elektroniczne podpisywanie dokumentów; polczenie z popularnymi rozwizaniami do zarzdzania zawartoci w firmach; odczyt dokumentów na glos przez komputer. Tylko program eCopy PDF Pro Office pozwala profesjonalistom na wykonanie tych wszystkich zada -- i wielu innych -- przy uyciu jednego niewielkiego pakietu.Czym jest PDF?Portable Document Format · Zamienia plik z dowolnej aplikacji w cyfrowy,, wydruk" dokumentu.PDF to PDF· PDF jest standardem branowym(norm ISO).· Plik PDF zawiera teksty, czcionki, obrazy· Pliki PDF s tworzone przez ponad 1800urzdze i programów.i grafiki wektorowe skomponowane dokladnie w takiej formie, w jakiej zostaly zaprojektowane do wydruku. dokumentów niezalenie od uywanego programu.· Otwarty i w pelni wymienny.· Utworzony w celu latwej wymianyProgram eCopy moe sluy do automatycznego przechwytywania i przekierowywania poczty przychodzcej.Przejmij kontrol nad papierowymi informacjami przesylanymi do firmySortowanie i dystrybucja otrzymywanej poczty jest czsto pracochlonnym i czasochlonnym zadaniem do rcznego wykonywania, które moe by dodatkowo utrudnione przez konieczno przekazania informacji do zdalnych pracowników. Rozwizanie eCopy Mailroom firmy Canon pozwala latwo rozwiza te problemy, automatycznie konwertujc odbierane wiadomoci do plików elektronicznych, które mona nastpnie przekaza do odpowiednich odbiorców w celu podjcia szybkich dziala i integracji z istniejcymi ju aplikacjami.Niektóre korzyci programu eCopy Mailroom obejmuj:Wyszy poziom konkurencji i uslug wiadczonych klientom:Moliwo szybszego przekazywania odbieranej poczty, co skraca czas odpowiedzi i rozwizywania problemów.Niski koszt posiadania i szybki zwrot z inwestycji rOi:Bezpieczne rozwizanie, które mona wdroy w kilka dni, nie ponoszc wysokich kosztów ani nie rozpoczynajc dlugoterminowych projektów informatycznych. ] Tylko program eCopy PDF Pro Office pozwala profesjonalistom na wykonanie tych wszystkich zada -- i wielu innych -- przy uyciu jednego niewielkiego pakietu.Bezpieczne rozwizanie, które mona wdroy w kilka dni, nie ponoszc wysokich kosztów ani nie rozpoczynajc dlugoterminowych projektów informatycznych. i Kluczowe informacje mog by natychmiast dostarczone do firmowych aplikacjischematów przeplywu pracy. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY CANON BUBBLE JET I550

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy CANON BUBBLE JET I550.

Canon - MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw / MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw - Podręcznik użytkownika

Pobieranie sterowników, oprogramowania sprzętowego i podręczników oraz dostęp do zasobów pomocy technicznej i rozwiązywania problemów

Wybierz posiadaną drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne PIXMA poniżej, aby uzyskać dostęp do najnowszych plików do pobrania, w tym oprogramowania, podręczników, sterowników i oprogramowania sprzętowego. Możesz również przejrzeć często zadawane pytania i ważne informacje dotyczące posiadanego produktu PIXMA.

Po wyświetleniu strony produktu skorzystaj z kart w celu przechodzenia między poszczególnymi rodzajami zawartości.

Inne przydatne pozycje...

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Canon iD

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

Podręcznik z informacjami dla użytkownika Canon Bubble Jet Pixma Ix4000

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik z informacjami dla użytkownika Canon Bubble Jet Pixma Ix4000

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik z informacjami dla użytkownika Canon Bubble Jet Pixma Ix4000