Skrócony opis Epson P6000 Multimedia Photo Viewer

Epson P6000 Multimedia Photo Viewer to najbardziej zaawansowany przenośny odtwarzacz multimedialny firmy Epson. Wyposażony jest w szereg funkcji, które ułatwiają odtwarzanie, przeglądanie i zarządzanie zdjęciami, wideo i muzyką. Obsługuje formaty plików JPEG, TIFF, PNG, BMP, MPO i RAW, a także formaty plików audio MP3, WMA i AAC, a także kompatybilny z wieloma formatami wideo. Oprócz tego obsługuje także funkcje Wi-Fi i Bluetooth do łatwego przesyłania plików i współpracy z urządzeniami mobilnymi. Urządzenie ma także wyświetlacz LCD o przekątnej 5,7 cala, który pozwala na wygodne przeglądanie dużych plików multimedialnych.

Ostatnia aktualizacja: Skrócony opis Epson P6000 Multimedia Photo Viewer

Rozpoznawanie problemów

Wskaźniki błędów
EPSON Status Monitor (tylko w systemie Windows)Uruchamianie testu działania drukarki

Zaleca się rozwiązywanie problemów dotyczących drukarki dwuetapowo: najpierw należy zdiagnozować problem, a następnie stosować prawdopodobne rozwiązania do momentu rozwiązania problemu. Informacje przydatne do diagnozowania i rozwiązywania najczęściej występujących problemów można uzyskać w trakcie rozwiązywania problemów w trybie online, w oknie Control Panel (Panel sterowania), w programie narzędziowym EPSON Status Monitor lub w wyniku przeprowadzenia testu działania drukarki. Patrz odpowiednia sekcja poniżej. W przypadku wystąpienia określonego problemu związanego z jakością wydruku, problemu z wydrukiem niezwiązanego z jakością wydruku, problemu z podawaniem papieru lub jeśli drukarka w ogóle nie drukuje, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w odpowiedniej sekcji. Aby rozwiązać problem, konieczne może być anulowanie drukowania.
Patrz Anulowanie drukowania

Wskaźniki błędów

Sprawdzanie komunikatów o błędach wyświetlanych na ekranie LCD umożliwia rozpoznanie i rozwiązanie większości problemów. Jeśli rozwiązanie problemów poprzez sprawdzanie komunikatów nie powiedzie się, należy posłużyć się poniższą tabelą i spróbować zalecanych rozwiązań. Komunikaty o błędachWaste ink pad in the printer is saturated. (Poduszka na zużyty tusz w drukarce jest całkowicie nasączona) Należy skontaktować się ze sprzedawcą, aby ją wymienić.
Rozwiązanie
Printer error. Please see your documentation. (Błąd drukarki. Zapoznaj się z dokumentacją)Należy wyłączyć drukarkę i ponownie ją włączyć. Należy upewnić się, że wewnątrz drukarki nie znajdują się taśmy ochronne lub papier. Jeśli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Należy skontaktować się ze sprzedawcą, aby ją wymienić. The document is too complex to print with Bluetooth. (Dokument jest zbyt skomplikowany, aby możliwe było wydrukowanie go przy użyciu technologii Bluetooth)Należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia, które przesyła dane. Error in the data.
The document cannot be printed. (Błąd w danych. Dokument nie może zostać wydrukowany)
Należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia, które przesyła dane.
(Przyczyna: dane są niedostępne ze względu na nieprawidłowe działanie urządzenia).
The document may not be printed correctly. Dokument może nie zostać wydrukowany prawidłowo)
Należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia, które przesyła dane.
(Przyczyna: część danych jest uszkodzona lub nie można umieścić ich w buforze).
Cannot recognize the memory card or disk. (Nie można rozpoznać karty pamięci lub dysku)Należy upewnić się, że karta pamięci lub dysk zostały włożone prawidłowo. Jeśli tak jest, należy sprawdzić, czy nie występuje problem z kartą lub dyskiem, a następnie spróbować ponownie. Cannot recognize the device. (Nie można rozpoznać urządzenia)Należy upewnić się, że karta pamięci została włożona prawidłowo. Jeśli podłączono urządzenie USB, należy upewnić się, że dysk został włożony prawidłowo. Print head cleaning failed. (Wystąpił błąd czyszczenia głowicy drukującej. )Należy ponownie wykonać procedurę.

EPSON Status Monitor (tylko w systemie Windows)

W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania w oknie wskaźnika postępu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Gdy konieczna jest wymiana pojemnika z tuszem, należy kliknąć przycisk How To (Jak) na ekranie, aby uruchomić procedurę wymiany pojemnika krok po kroku w programie EPSON Status Monitor. Jeśli komunikat o błędzie wskazuje, że czas eksploatacji wewnętrznych części drukarki dobiega końca, poduszka na zużyty tusz w drukarce jest całkowicie nasączona. Należy skontaktować się ze sprzedawcą, aby ją wymienić.
Uwaga:W przypadku zainstalowania drukarki jako drukarki udostępnionej w sieci o przedstawionych poniżej kombinacjach komputerów systemy operacyjne komputerów klienckich nie mogą komunikować się z drukarką i niektóre funkcje nie są dla poszczególnych komputerów klienckich dostępne. SerwerKlientWindows XP x64/XPWindows Me/98 SE/2000

Uruchamianie testu działania drukarki

Jeśli nie można określić źródła problemu, wykonanie testu działania drukarki może pomóc w stwierdzeniu, czy problem jest związany z drukarką czy z komputerem. Aby uruchomić test działania drukarki, należy wykonać poniższe kroki.
Upewnij się, że drukarka i komputer są wyłączone. com/onlineguides/pt/spr360/html/files/step_2. gif"/>Odłącz kabel od złącza interfejsu drukarki. com/onlineguides/pt/spr360/html/files/step_3. gif"/>Upewnij się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4, do drukarki nie jest wsunięty podajnik CD/DVD, a taca przednia znajduje się w pozycji podawania papieru. Jeśli taca przednia nie znajduje się w pozycji podawania papieru, przesuń dźwignię w górę i ponownie ustaw tacę przednią.
Naciśnij przycisk  Start (Rozpocznij). Zostanie wydrukowany wzór testu dysz. Jeśli wzorzec zawiera przerwy, należy wyczyścić głowicę drukującą. com/onlineguides/pt/spr360/html/maint_2. htm#s-00900-00200">Czyszczenie głowicy drukującej
  • Jeśli wzór zostanie wydrukowany, problem prawdopodobnie leży w ustawieniach programu, kablu lub komputerze. Istnieje również możliwość, że oprogramowanie nie zostało zainstalowane prawidłowo. Należy spróbować odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie. com/onlineguides/pt/spr360/html/app_12. htm#s-00300-01900">Odinstalowywanie oprogramowania drukarki
Jeśli wzór testu nie zostanie wydrukowany, problem może dotyczyć drukarki. Należy spróbować wykonać instrukcje zawarte w poniższej sekcji. com/onlineguides/pt/spr360/html/trble_6. htm#s-01200-00900">Drukarka nie drukujeJeśli problem nie zostanie rozwiązany, należy skontaktować się z firmą Epson. com/onlineguides/pt/spr360/html/custo_2. htm#s-77700-00200">Kontakt z biurem obsługi klienta

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

summary description of

summary of the

Poniżej przedstawiamy skrócony opis i ceny naszych najpopularniejszych cegieł. Taki skrócony opis zapewne by wystarczył. EN-PL_20334138">Skrócony opis projektu badawczego musi zawierać następujące informacje:

The short description of the research project must include the following information:Nakieruj myszkę na zdjęcie, aby przeczytać jego skrócony opis lub w niego kliknij, aby przenieść się do pełnego opisu. Point the mouse at the picture to read short description or click it to move to the full description. EN-PL_18959724">Rozdział 2 zawiera skrócony opis teoretycznych i koncepcyjnych rozważań łączących szkolenie z cyklem ekonomicznym. Section 2 provides a brief overview of the theoretical and conceptual reasoning that links training to the economic cycle. EN-PL_5971918">Aby zobaczyć skrócony opis, zapraszamy na główną stronę UK Millionaire Maker. For a brief overview, please visit the main UK Millionaire Maker page. EN-PL_342460">Skrócony opis Szeroki zestaw akcesoriów niezbędnych podczas lekcji geometrii znajdzie swoje miejsce w plecaku każdego ucznia. Brief description A wide set of accessories necessary during geometry lesson will find its place in every student's school bag. EN-PL_28023322">Skrócony opis Piękna spiralna klatka schodowa z okrągłym szklanym sufitem. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Short+description" rel="nofollow">Short description Beautiful spiral staircase with a round glass ceiling. EN-PL_32253500">Dwory i pałace Skrócony opis Na fotografii klatka schodowa opuszczonego pałacu na Opolszczyźnie, we wsi Łączany. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Short+description" rel="nofollow">Short description The photograph of the staircase of an abandoned Palace on the territory of Opole province, in the village Łączany. EN-PL_20292732">Skrócony opis: Celem wykładu jest przedstawienie często wykorzystywanych w praktyce metod i technik przetwarzania języków naturalnych, przede wszystkim technik przetwarzania składniowego i semantycznego. elective monographs Short description: The aim of the lecture is to present practical methods and techniques of natural language processing. EN-PL_5450304">Skrócony opis: Domain-Driven Design wraz z Event Sourcingiem pozwala na jasne i jednoznaczne zdefiniowanie trzonu biznesu i organizuje development, stawiając nacisk na cele biznesowe. English Short description: Domain-Driven Design with Event Sourcing allows to easily and clearly define core business logic and ensures that development process will focus on business goals. EN-PL_8377805">Skrócony opis przedmiotu zamówienia:Skrócony opis stanu wiedzy:To oczywiście bardzo skrócony opis, jeżeli ktoś jest zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy na temat SCRUMa, polecam lekturę fachowej literatury. This is obviously a very brief description, if someone is interested in expanding their knowledge about Scrum, I recommend reading professional literature. EN-PL_16501079">Bardzo skrócony opis zakresu: (dokładniejszy macie u mnie na blogu)Very brief description of the scope: (you have more information on my blog)Streszczenia prac poglądowych muszą zawierać 1400-1800 znaków ze spacjami i muszą być podzielone na: wprowadzenie i cel pracy, skrócony opis stanu wiedzy, podsumowanie (wnioski). Summaries of the review papers must include 1400-1800 characters with spaces and must be subdivided into: introduction and purpose of the work, brief description of the state of the art, summary (conclusions). EN-PL_20839260">Definicja: Plan opracowywany dla lasu o obszarze co najmniej 10 ha, stanowiącego zwarty kompleks leśny, zawierający skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej. Plan is prepared for the forest on the area of at least 10 ha, which constitutes a compact forest complex. The plan contains a brief description of forest and land designated for afforestation and basic tasks concerning forest management. EN-PL_8973013">Umożliwia stworzenie wizytówki firmy (w wielu wersjach językowych) zawierającej pełne dane kontaktowe, branżę, opis, skrócony opis, słowa kluczowe, galerię zdjęć oraz lokalizację firmy na mapie. Company information feature Enables your business to create a business page (multilanguage) containing full contact information, business sector, description, short description, tags, photo gallery and location on the map. EN-PL_12454760">Z kolei skrócony opis budowy i dzialania magnokraftu zawarty jest na stronie internetowej o magnokraftach, a także w podrozdziale D10. 1 z monografii "Totalizm". In turn a brief description of the design and operation of Magnocrafts is provided on separate web pages on Magnocrafts, as well as in subsection D10. 1 of monograph "Totalizm". EN-PL_15845684">Skrócony opis Krótki przegląd głównych funkcji drukarki obejmujący:A brief overview of key features of the printer, including:

Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 97. Pasujących: 97. Czas odpowiedzi: 93 ms.

DocumentsRozwiązania dla firmKoniugacjaSynonimyKorektorInformacje o nas i pomoc

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200

Wykaz wyrażeń: 801-1200

Niestety, ten produkt nie jest już dostępny. Sprawdź poniżej opcje obsługi ciągłej.

Epson P-6000 Multimedia Storage Viewer

Parametry techniczne

Parametry techniczne

Cechy i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Technika

Pojemność twardego dysku

80 GB

Kolory wyświetlacza

16. 777. 216

Inne

Gwarancja

24 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu

AkcesoriaAkcesoria

Opcje

Wybierz z szerokiej gamy opcji i akcesoriów.

WsparcieWsparcie

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź najnowsze odpowiedzi na często zadawane pytania, sterowniki, podręczniki, oprogramowanie i informacje o gwarancji dla swojego produktu.

Skrócony opis Epson P6000 Multimedia Photo Viewer

Bezpośredni link do pobrania Skrócony opis Epson P6000 Multimedia Photo Viewer

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Skrócony opis Epson P6000 Multimedia Photo Viewer