Zaawansowana instrukcja obsługi Caimore Cm520 86eg

Caimore CM520 86EG to nowoczesna, zaawansowana instrukcja obsługi urządzenia wielofunkcyjnego. Instrukcja zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące funkcji urządzenia, w tym dotyczące jego obsługi, jak również dane techniczne i inne informacje. Instrukcja zawiera wszystkie informacje potrzebne do w pełni korzystać z urządzenia, w tym informacje dotyczące jego instalacji, ustawień i eksploatacji. Instrukcja obejmuje również informacje na temat konserwacji i naprawy urządzenia. Instrukcja jest napisana językiem łatwym do zrozumienia, a jej instrukcje są przejrzyste i łatwe do wykonania.

Ostatnia aktualizacja: Zaawansowana instrukcja obsługi Caimore Cm520 86eg

RbGM1KspYVI4X1

ILUSTRACJA: Instrukcja_intro

Clement127, licencja: CC BY-NC-ND 2. 0

W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z tekstami użytkowymi. Jednym z nich jest instrukcja, która spokrewniona jest z takimi gatunkami, jak wskazówka, zalecenie, polecenie. Wszystkie te formy mają w bardzo prosty i jednoznaczny sposób opisać zasady postępowania i działania w konkretnych sytuacjach. Nie zawsze instrukcje są łatwe w odbiorze – są jednak bardzo przydatne, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy coś sprawnie wykonać lub załatwić.

j0000007VBB1v50_0000000C

Instrukcja to gatunek, w którym najważniejszy jest odbiorca. To także tekst użytkowy. Trzeba w nim w prostych słowach komunikować, kto i jak ma postępować, jak należy coś właściwie używać. Bardzo ważna w instrukcji jest zwięzła, ale przemyślana kompozycja. Jak więc pisać instrukcję?

1) Po pierwsze, wyróżniamy dwie odmiany:

 • instrukcja obsługi, użytkowania, np. jakiegoś przedmiotu, urządzenia;

 • instrukcja działania, czynności, np. szybkiego, doraźnego postępowania w sprawach zagrażających naszemu bezpieczeństwu („instrukcja przeciwpożarowa”), a także dłuższego działania, złożonego nawet z wieloetapowych czynności („instrukcja wypełniania dokumentu”).

2) Po drugie, ważne jest, by treść instrukcji była ułożona chronologicznie (czyli każda opisana czynność powinna poprzedzać następną). Trzeba przede wszystkim przewidzieć, jak będzie odczytywał instrukcję odbiorca i co zrobi (to warunek, który musi być spełniony nawet przy redagowaniu takich gatunków spokrewnionych z instrukcją, jak „przepis kulinarny”).

Jakich form używać?

 • Czasowników w 2. osobie trybu rozkazującego („przygotuj”, „przejdź”, „zamień”, „użyj”).

 • Zwrotów komunikujących, że coś jest ‘dozwolone – zakazane’ („uważaj”, „pamiętaj”, „nie rób czegoś”) – są one ważne w opisie urządzeń, np. elektronicznych. Ostrzegają przed niebezpieczeństwem.

 • Zwrotów, które mówią o kolejnych etapach czynności (np. „najpierw”, „następnie”, „potem”, „teraz”, „zaraz po tym”) – warto je skojarzyć ze stylistyką przepisu kulinarnego.

Przed napisaniem instrukcji należy przemyśleć jej etapy – powinny być one graficznie wyróżnione. Coraz częściej pojawiają się instrukcje, w których słowom towarzyszą obrazki, np. instrukcje sprawnej ewakuacji w środkach transportu. Każdy, kto kiedykolwiek leciał samolotem, mógł (i musiał! ) przed startem wysłuchać takiej instrukcji.

Poniższa tabela przedstawia ogólny wzór instrukcji.

INSTRUKCJA

PRZED UŻYCIEM

OPIS

PRZYGOTOWANIE

OBSŁUGA

Krok 1
Krok 2
Krok 3

KONSERWACJA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

j0000007VBB1v50_0000001R
Ra5ku3Pus6OIp1

ILUSTRACJA: Biblioteka

www. com, fotografia barwna, domena publiczna

Instrukcje spotykane są również w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Przykładem jest poniższa instrukcja, opisująca, jak zamawiać i wypożyczyć książki w bibliotece, której zbiory są skatalogowane w systemie komputerowym.

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA I WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

Nagłówek

I. KONTO CZYTELNIKA

Nagłówek do części I

I. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wyłącznie czytelnicy, którzy mają konto elektroniczne i kartę czytelnika.
II. Aby uzyskać kartę czytelnika i aktywne konto, wypełnij formularz i przekaż go bibliotekarzowi.
III. Bibliotekarz sprawdzi Twoje dane, a następnie założy Ci konto czytelnika i wyda ważną kartę.

Szczegółowe zasady postępowania – wyliczenie

II. WYSZUKIWANIE I ZAMAWIANIE KSIĄŻEK W KATALOGU

Nagłówek do części II

I. Aby znaleźć odpowiednią książkę lub odpowiednie czasopismo, skorzystaj z katalogu bibliotecznego.
II. Musisz się do niego zalogować:
- Wpisz numer karty („login”) i hasło, które przekazuje Ci pracownik biblioteki.
- Kliknij ikonkę DALEJ.
III. Następnie wpisz do wyszukiwarki właściwe informacje o książce:
- Podaj słowa kluczowe („autor, tytuł, typ publikacji”).
- Naciśnij ikonkę OK.
IV. Gdy wyświetli się właściwy tytuł oraz numer biblioteczny (sygnatura), wybierz polecenie ZAMAWIAM.
V. Jeśli publikacja jest niedostępna, otrzymasz komunikat WYPOŻYCZONE.
VI. Jeśli publikacja jest dostępna, po półgodzinie możesz ją odebrać ze stolika z zamawianymi książkami.

Szczegółowe zasady do części II
Wyliczenia główne i podpunkty

III. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Nagłówek do części III

I. Możesz wypożyczyć nie więcej niż 4 książki na 3 tygodnie. Możesz wypożyczyć książki tylko wtedy, gdy oddasz wcześniej wypożyczone. Czytelnicy wybierają książki i zgłaszają je bibliotekarzowi. Bibliotekarz wprowadza dane do komputera. Następnie można książkę wypożyczyć.

Szczegółowe zasady do części III

IV. DODATKOWE WSKAZÓWKI

I. Biblioteka nie wypożycza: czasopism, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych. Można z nich korzystać jedynie w czytelni. Książki należy oddać w terminie. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy, którzy w terminie oddali wcześniej wypożyczone wydawnictwa.

Nagłówek do części IV – dodatkowe UWAGI, OSTRZEŻENIA, ZASADY itp.

j0000007VBB1v50_00000031

Ćwiczenie 1

Wybierzcie jedną osobę, która będzie robiła figurki przestrzenne z papieru (np. modele samolotu, statku lub czapki malarskiej). Obserwując jej czynności, wpiszcie je do tabeli z zeszycie lub na planszy. Na koniec w grupie zredagujcie instrukcję. Przedstawcie ją innej grupie. Jeśli instrukcja została dobrze przygotowana, reprezentanci drugiej grupy na pewno nie będą mieli trudności w zrobieniu tej samej figurki.

uzupełnij treść

Ćwiczenie 2

Skorzystaj z poniższego szablonu gatunkowego i przygotuj własną instrukcję. Może to być np. instrukcja zatytułowana: Jak opowiedzieć śmieszny dowcip?

uzupełnij treść

Co to będzie?

Opis zadania

Dla kogo?

Obraz odbiorcy

Co trzeba przygotować?

Wyliczenie potrzebnych rzeczy

Jak to zrobić?

Wyliczenie kolejnych czynności/etapów postępowania

Na co uważać?

Ostrzeżenia

Ćwiczenie 3

W instrukcjach ważny jest precyzyjny opis. Istotne jest również, aby język, którym jest napisana był czytelny i zrozumiały. Spróbuj więc przeredagować poniższe instrukcje według podanego wzoru. Zamień formy na prostsze – typowe dla instrukcji.

Wzór: Przed przejściem przez ulicę należy zwrócić uwagę, czy z prawej lub z lewej strony nie nadjeżdża samochód. → Zanim przejdziesz przez ulicę…

1) Można przejść przez ulicę wyłącznie wtedy, gdy zapali się zielone światło. Przechodzenie na czerwonym świetle jest niedozwolone.

2) W razie zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić straż miejską.

3) Każdy, kto dostrzeże wypadek, powinien jak najszybciej powiadomić o tym policję. Należy wybrać numer 112 i przekazać informację o wypadku.

4) Wypożyczanie książek w naszej bibliotece nie nastręcza trudności.

5) Przed wypożyczeniem kolejnych książek należy oddać poprzednie.

6) W razie nieoddania książek w terminie nie będzie można wypożyczyć kolejnych.

uzupełnij treść
RAmoqXsSlBKjJ1
zadanie interaktywne

Źródło: Contentplus. pl sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

Oprogrmowanie do przemiennik częstotliwości Apator AMD-E, AMD-C, AMD-CP

Oprogramowanie do parametryzacji przemiennika - VFD SOFT ver. 1. 46 [ENG] 

Oprogramowanie do wbudowanego sterownika PLC - WPL SOFT [ENG]

Oprogramowanie do wyświetlacza LCD panelu sterującego przemiennika -TP EDITOR ver. 40. 1 [ENG]

Oprogramowanie do przemiennik częstotliwości Unidrive M Control Techniques Nidec

Connect 2. 2 [program do konfiguracji parametrów]

Machine Control Studio V01. 09. 04 (oprogramowanie do wewnętrznego sterownika PLC oraz karty Mci200, MCi210 aplikacja latająca piła, krzywka elektroniczna CAM, wirujący nóż jezyk Codesys) 

CTUSB Comms Cable Driver [ENG] (drivery do kabla USB)

CT Scope V02. 00 [ENG] (ośmiokanałowy oscyloskop)

SyPTPro Demo [ENG] (oprogramowanie do sterownika PLC karty SI Application Plus aplikacja latjąca piła, krzywka elektroniczna CAM, wirujący nóż - wersja demo tylko podgląd programu PLC bez możliwości edycji)

Oprogramowanie do przemiennik częstotliwości Unidrive SP Control Techniques Emerson

CTSoft V1. 3 [ENG] (parametryzacja przemiennika)

Power_Tools_Pro_V_6_6 (oprogramowanie do konifuracji modułu SM Easy Motion - flying shear, rotary knife)

SyPTPro Demo [ENG] (oprogramowanie do sterownika PLC karty SM Application/ SM Applications Plus/ SM Application Lite - aplikacja latająca piła, krzywka elektroniczna CAM, wirujący nóż - wersja demo tylko podgląd programu PLC bez możliwości edycji) 

SyPTLite [ENG] (oprogramowanie do wewnętrznego sterownika falownika Unidrive SP lub karty SM Applications/SM Applications Plus/SM Applications Lite)

Oprogramowanie do przemiennik częstotliwości Commander SK Control Techniques Emerson

SyPTLite [ENG] (oprogramowanie do wewnętrznego sterownika falownika lub karty SM Applications/SM Applications Plus/SM Applications Lite)

Oprogramowanie do przemiennik częstotliwości Commander SE Control Techniques (wycofany z produkcji 2003r)

SE Soft V1_3_1 [ENG] (tylko windows XP) (parametryzacja przemiennika)

Oprogramowanie do przemiennik częstotliwości Unidrive Classic Control Techniques (wycofany z produkcji 2003r)

Unisoft V3_3_3 [ENG] (tylko Windows XP) (paremetryzacja przemiennika za pomocą karty UD71)

SyPTPro Demo [ENG] (oprogramowanie do sterownika PLC karty UD70, UD73, UD75 aplikacja latająca piła, krzywka elektroniczna CAM, wirujący nóż - wersja demo tylko podgląd programu PLC bez możliwości edycji)

Oprogramowanie do serwokontroler DigitaxST Control Techniques Emerson

Power_Tools_Pro_V_6_6 (oprogramowanie do konifuracji modułu SM Easy Motion - flying shear, rotary knife)

SyPTPro Demo [ENG] (oprogramowanie do sterownika PLC karty SM Application/ SM Applications Plus/ SM Application Lite - wersja demo tylko podgląd programu PLC bez możliwości edycji aplikacja latająca piła, krzywka elektroniczna CAM, wirujący nóż)  

Oprogramowanie do przekształtnik tyrystorowy Mentor MP

SyPTPro Demo [ENG] (oprogramowanie do sterownika PLC karty SM Application/ SM Applications Plus/ SM Application Lite - wersja demo tylko podgląd programu PLC bez możliwości edycji aplikacja latająca piła, krzywka elektroniczna CAM, wirujący nóż) 

SyPTLite [ENG] (oprogramowanie do wewnętrznego sterownika przekształtnika Mentor MP lub karty SM Applications/SM Applications Plus/SM Applications Lite)

Oprogramowanie do przekształtnik tyrystorowy Mentor II (wycofany z produkcji w 2003r)

Mentor SOFT V 2_2_4 [ENG] (tylko Windows XP) (parametryzacja przekształtnika)

Mentor Soft V2_2_4 [POL] (parametryzacja przekształtnika)

SyPTPro Demo [ENG] (oprogramowanie do sterownika PLC do karty MD 29/MD29AN - aplikacja latjąca piła, krzywka elektroniczna CAM, wirujący nóż - wersja demo tylko podgląd programu PLC bez możliwości edycji) 

Oprogramowanie do graficzny panel operatorski HMI CTIU Control Techniques

CBREZZE_V_7_25 [ENG] - oprogramowanie do paneli opertatroski CTIU 

Napędy serwo ASD-A-A2 - DELTA ELECTRONIC 

ASDA Soft [ENG]

Sterowniki programowalne PLC - Delta Electronic

DCISoft V1. 12 [ENG]

Delta Modbus DLL Library [ENG]

PMSoft V2. 10 [ENG]

CANopen Builder V5. 00 [ENG]

ISPSoft V2. 05 [ENG]

Delta OPC V1. pl/do-pobrania/uploads/Oprogramowania/NetView%20Builder%202. zip" target="_blank">NetView Builder V2. 0 [ENG]

COMMGR V1. 04 [ENG]

DVP-SE USB Driver [ENG]

DVP-SX2 Driver [ENG]

WPLSoft V2. 38 [ENG]

LCSoft V1. pl/do-pobrania/uploads/Oprogramowania/RTU-EN01%20EDS%20file-For%20Web. zip" target="_blank">Right-side module EDS file (S-type) [ENG]

Delta Smart VIEWer V1. 02 [ENG]

 SYCON. net V1. 35 [ENG]

Panele operatorskie HMI 

DOPSoft V2. pl/do-pobrania/uploads/Oprogramowania/DOPSoft%202. 04%20Build%20APR_22_2015. zip" target="_blank">DOPsoft 2. pl/do-pobrania/uploads/Oprogramowania/ScreenEditor_1_05_86%20Build%20SEP_16_2010. zip" target="_blank">ScreenEditor V1. 86 [ENG] - DOP-A - archiwum 

Panele tekstowe: 

TPEditor V1. 87 [ENG]

Przekaźnik PSN: 

Przekaźnik statyczny nadprądowy PSN M5 230 

 • Instrukcja obsługi dołączona do aparatu zawiera podstawowe instrukcje dotyczące funkcji aparatu i Wi-Fi.

Zaawansowana instrukcja obsługi

Niniejsza Zaawansowana instrukcja obsługi zawiera kompletne instrukcje.

Najnowsza wersja Zaawansowanej instrukcji obsługi jest dostępna we wskazanej niżej witrynie internetowej.

https://cam. canon/C002/

Instrukcja obsługi obiektywu/oprogramowania

Pobierz z podanej niżej witryny internetowej. canon/" target="_blank">https://cam. canon/

Uwaga

 • Wybierz opcję [: Adres URL instrukcji/oprogram. ], aby wyświetlić kod QR na ekranie aparatu.
 • Zaawansowana instrukcja obsługi Caimore Cm520 86eg

  Bezpośredni link do pobrania Zaawansowana instrukcja obsługi Caimore Cm520 86eg

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Zaawansowana instrukcja obsługi Caimore Cm520 86eg